Дмитрий Рогаткин: Хомеопатията е непрекъснато бойно поле

Проверявана ли е нейната ефективност от някаква здравна институция?

Дмитрий Рогаткин: Хомеопатията е непрекъснато бойно поле
Наред с десетките алтернативни лечебни методи в последните години доста популярност набира т.нар. биорезонансна терапия. Появиха се лечители, които обещават да излекуват и рак с електромагнитни вълни. Дали и доколко можем да се доверим на подобен род терапия? В този материал ще ви предложим позиции и становища на учени, които хвърлят светлина върху същността на този вид въздействие и лечение. 

За начало ви предлагаме избрани моменти от интервю с доктора на техническите науки Дмитрий Рогаткин – зав.-лаборатория по медико-физически изследвания към Московския областен научноизследователски клиничен институт.   

- Г-н Рогаткин, как според вас е устроена т.нар. биорезонансна диагностика?
- Този апарат не може да произведе реална диагностика… Най-интересното е, че в случая диагнозата не е принципна, тя трябва да бъде отчасти и правдоподобна. В смисъл, ако пациентът вече е ходил при друг лекар, е добре диагнозата до известна степен да се различава от тази, която са му поставили по-рано. И тогава получава великото обяснение защо досега не са го излекували – ами, защото диагнозата не е била вярна! Но дори и да се обръщате към такъв специалист за първи път, диагнозата в биорезонансната терапия е второстепенна.

- Защо? 
- Обикновено диагнозата е нужна, за да се подбере най-подходящият метод за лечение. А тук методът е един и същ за всяка диагноза – ще ви предложат в качеството на лекарство някакво „заредено” хомеопатично зрънце… Както казват „лечителите диагностици” от биорезонансната терапия, те създават от това зрънце „електронно копие на нужното лекарство”. Записът не е обременен от батерийки и проводници. В медицината понякога е по-сложно да се установи истината, отколкото в другите научни области, особено по отношение ефективността от терапията – защото тук действат много-много фактори. В частност, хомеопатията е непрекъснато бойно поле. Проверявана ли е нейната ефективност от някаква здравна институция? Хората трябва да разберат, че апаратите за биорезонансна диагностика са само повод за общуване с пациентите. „Специалистите” поставят диагнозата не по показанията на този апарат, а по впечатлението, което получават, при разпит на пациента по време на диагностиката. По време на тази диагностика те не си мълчат, а водят професионален разговор. Те разпитват пациента какво го боли, къде го боли, кога го е заболяло. И, разбира се, всеки професионален лекар за 15-20 минути при откровен разговор с пациента в 80-90 на сто от случаите ще постави правилната диагноза. Или най-малкото ще очертае кръга от възможни заболявания. А по-нататък – най-обикновена хомеопатия. Вероятно много хомеопати вярват, че помагат на хората. Някои от биорезонансните „специалисти” в крайна сметка, ако усетят, че това заболяване е сериозно, могат да посъветват пациента да се обърне към истински лекар, т.е. към специалист.

Няма апарат, който да лекува всичко

Представителят на Комисията по борба с лъженауката акад. Едуард Кругляков (вече покойник, във в. „Доктор” сме публикували интервю с този световнопризнат специалист) по повод марка апарат за биорезонансна терапия казва следното: „Ако се сблъскате със словосъчетанието „биорезонансна терапия” не се доверявайте! Независимо, че ви обещават да излекуват всичките ви болести, да ви поставят най-вярната диагноза или да ви открият следи от наркотици. Не съществува такава терапия, това е измама, а тези, които се занимават с нейното пропагандиране, са мошеници, с които трябва да се заемат правораздавателните органи”.

„Честно казано, аз не разбирам що е то биорезонансна терапия, но много хора твърдят, че може да има лечебен ефект, - е позицията на Наталия Лебедева – зав.-лаборатория в Института по висша нервна дейност и неврофизиология към Руската академия на науките. – Смути ме това как Коноплев заявява, че неговият апарат лекува всички паразити. Стана модерно в днешно време всякакви „лечители” да твърдят, че хората са заразени с паразити и е нужно незабавно да се отърват от тях. Биорезонансната терапия е добра за хората, които искат да бъдат шарлатани, защото това, което излъчват тези апарати, не може да измерва нищо. „Пропагандаторите” на биорезонансната терапия говорят за такива излъчвания, които е невъзможно да бъдат измерени в днешно време. Просто такава апаратура все още не съществува. И със сигурност мога да отбележа, че няма такъв апарат, който с натискане на едно копче може да излекува всичко”.


Яна БОЯДЖИЕВА

Коментари