Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Времето София
13°C
Времето Видин
10°C
Времето Сандански
7°C
Времето Плевен
9°C
Времето Пловдив
16°C
Времето Русе
8°C
Времето Сливен
11°C
Времето Шумен
7°C
Времето Хасково
0°C
Времето Варна
10°C
Времето Бургас
12°C

Подлежи ли на санкции личен лекар, който не провежда профилактични прегледи?

Прочитания: 755  1 Коментар
Mеждуредие+- AРазмер на шрифта+- Принтирай
©Shutterstock

Здравейте! Бих искала да попитам, подлежи ли на санкции личен лекар, който с години не осъществява, но вероятно декларира пред НЗОК профилактични прегледи?
Семейството ни е четиричленно - родителите сме над 54 години, а едното ни дете е със сериозно хронично заболяване.
Веска Михайлова, гр. Варна


Справка дали са извършени профилактични прегледи на хора от семейството, записани в пациентската листа на общопрактикуващия лекар, може да се направи от електронното досие на всеки здравноосигурен (www.nhif.bg, рубрика “Електронни услуги”). Достъпът се осъществява чрез 10-символен код за достъп (УКД), който се издава от Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) безплатно. Освен с код остава и възможността за достъп до Персонализираната информационна система с универсален електронен подпис.

Уникалният код за достъп (УКД) е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично. Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Той е защитен от посегателство както в базата данни на НЗОК, така и в потребителското приложение.

Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК съдържа информация за оказаната медицинска и дентална помощ на здравноосигурени, която НЗОК заплаща. Информацията се формира на база предоставените електронни отчети на изпълнителите на медицинска и дентална помощ, сключили договор с НЗОК.

Може да се получи информация за ползваната по линия на НЗОК медицинска помощ за съответния период (в рамките на последните 5 години) и въз основа на писмено заявление по образец на НЗОК (Приложение №1), подадено в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на НЗОК.

По отношение на нормативните документи относно извършването на профилактични прегледи: по силата на чл.138 от Националния рамков договор за 2017 г. и на Закона за здравното осигуряване - личният лекар е длъжен да извършва профилактика на здравноосигурени съгласно Наредба №8 на Министерството на здравеопазването за профилактичните прегледи и диспансеризацията. В случай че здравноосигуреният не желае извършването на отделни медицински дейности и/или изследвания по профилактика, следва собственоръчно да удостовери този факт и да се подпише в амбулаторния лист.

Ако се установи несъответствие между подадени от общопрактикуващия лекар отчетени, но не извършени профилактични прегледи, здравноосигуреният може да подаде жалба до РЗОК/НЗОК за извършване на проверка от контролните органи на РЗОК/НЗОК и евентуално налагане на санкции.

Съгласно Закона за здравното осигуряване: “за неявяване на профилактични прегледи, регламентирани в Националния рамков договор, осигуреният губи осигурителни права за срок от един месец” (чл.110 от ЗЗО), а съгласно Закона за здравето: “...който здравноосигурен не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване - от 100 до 200 лв. (чл.209 от Закона за здравето). Тези нарушения се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от директора на РЗИ или от държавни здравни инспектори. 1 Коментар
  1. Лети 05.07.2017 19:28

    А за пенсионерите по възраст провеждат ли се профилактични прегледи и на колко год.

Напиши коментар:

CAPTCHA