Персонализирано генетично изследване за рак вече и в Александровска болница

Подходящо е за хора с хистологично доказан карцином на гърдата, стомаха, дебелото черво и панкреаса

Персонализирано генетично изследване за рак вече и в Александровска болница
Ракът е обединено понятие за повече от 100 генетични заболявания. Цялата генетична информация се съдържа в молекула, наречена ДНК, а подредбата на нуклеотидите в ДНК молекулата се нарича геном. Туморите възникват поради мутации, дефекти в генома, които или променят белтъчната структура/функция, или засягат механизмите, които регулират активността на гените. Установено е, че мутациите оказват влияние както върху риска за развитие на рак, така и върху преживяемостта на пациента и отговора към дадено лечение. 

Мутациите, които могат да бъдат наследствени, се откриват чрез персонализиран ДНК анализ, достъпен вече и в УМБАЛ „Александровска”. Материалите - парафиново блокче с туморната тъкан или венозна кръв, се изпращат в сертифицирана немска лаборатория за определяне на структурата на ДНК и последващ биоинформатичен анализ. До 45-ия ден от взимането на пробите данните се представят в изчерпателен доклад, изготвен от екип от лекари, молекулярни биолози, генетици, биоинформатици и статистици.

Изследването дава възможност за прецизна диагностика и прилагане на най-съвременната терапия с използване на най-подходящите и ниско токсични лекарства за всеки конкретен случай.

Персонализираното генетично изследване, което се предлага в УМБАЛ „Александровска” е подходящо за хора с хистологично доказан карцином на гърдата, стомаха, дебелото черво и панкреаса. За разлика от съществуващи тестове, които проверяват само ограничен брой гени, обикновено не повече от 300, персонализираното генетично изследване покрива цялата кодираща част на генома - 22 000 гена и повече от 200 000 възможни мутации.

У нас то не се поема от Здравната каса и се заплаща изцяло от пациента.

Координатор на изследването в софийската Александровска болница е д-р Мариела Василева, [email protected]

Коментари

Завещавам Ви Здраве 08.09.2016 7:06

... подари здраве на децата си с книгата - "Завещавам Ви здраве" - www.zaveshtavamvizdrave.com