Д-р Марк Зевин: Депресиите и тревожните разстройства рязко се увеличават

Това се дължи на високия темп в ежедневието и вредните навици

Д-р Марк Зевин: Депресиите и тревожните разстройства рязко се увеличават
Предлагаме ви откъси от интервю с израелския лекар-психиатър Марк Зевин, в което той развенчава митове и страховете, свързани с психиатричните нарушения
.
- Д-р Зевин,  каква е причината за психическите разстройства на човека?
- Не може еднозначно да се установи и посочи една универсална причина за всички разстройства. Съществуват цяла група патологии, чиято етиология е неизвестна. В настоящия момент общоприета е теорията, според която причината за психичните разстройства е съчетание от генетични фактори и прекарани стресови ситуации. Под генетични фактори се има предвид предразположеността на човека към едно или друго нарушение. Ако става дума за хроничните психични заболявания като шизофрения и биполярно разстройство, генетичният елемент е по-значим. А относно тревожните разстройства основен фактор е стресът. 

- Вярно ли е, че процентът на хората с психични разстройства в 21-ви век значително се е увеличил?
- Вярно е, като преди всичко това касае депресиите и тревожните разстройства, тъй като променящото се качество на живот, високият темп в ежедневието и съпътстващите вредни навици са довели до рязко нарастване на тревожните и депресивни разстройства. От друга страна, се е увеличил процентът на хроничните психични заболявания, основание за което са социално-икономическите промени в обществото. 

- Какви лечебни методи се прилагат в съвременната психиатрия?
- Съвременната психиатрия използва всички възможни подходи, способни 

да подобрят състоянието на пациента 

или да го излекуват. Към тях се отнасят фармакотерапията, психотерапията, телесно-ориентираните методики. Използват се и алтернативни подходи, методи за социална адаптация, груповата терапия и множеството различни лечебни методи, които по принцип се подбират в индивидуален порядък за всеки пациент.

- Д-р Зевин, какво представляват психотропните препарати?
- Терминът психотропни препарати често предизвиква плашещо и дори отблъскващо усещане у пациентите. Наред с това към групата на т.нар. психотропни препарати могат да се отнесат всякакви лекарствени препарати, които в една или друга степен въздействат на рецепторите на главния мозък и по този начин оказват влияние на психичната сфера на човека. Към тях се отнасят невролептиците; антидепресантите; седативните и сънотворните препарати; лекарства, стабилизиращи настроението. А също и препарати от други групи, чието въздействие на нервната система е само страничен ефект. Затова много пациенти дори не подозират, че често или дори постоянно използват психотропни препарати.

- До какво може да доведе приемът на такива препарати?
- Страничните ефекти от психотропните препарати са много индивидуални - всяко от тях си има свой спектър на приложение и свои ефекти. Наред с това съвременните психотропни препарати са с по-малко изразени странични ефекти, при тяхното използване не се стига до тежки последствия.

- Колко често децата се сблъскват с подобни проблеми?
- Разстройства от различен спектър има и при децата, и то не по-рядко, отколкото при възрастните. Част от тях се обясняват с психични травми, други са вродени патологии. Като цяло често се сблъскваме с психични разстройства у децата.
 
- В кои страни честотата на психичните отклонения е най-висока? И с какво е свързано това?
- Ако се обобщи съществуващата информация, може да се каже, че средно 

разпространеността на психичните заболявания 

е близка по количествени и качествени прояви в цял свят. Не големите разлики се обясняват преди всичко с нивото на живот и различните подходи в диагностиката.

- В какви случаи е необходимо човек да се обърне за помощ?
- В съвременното развито общество не само сериозният психиатричен проблем, но и сложното психологично състояние е сериозна причина човек да се обърне към специалист. Във всеки случай е най-добре да се консултирате с квалифициран специалист, дори и да са ви издали удостоверение, че не се нуждаете от психиатрична или психологична помощ. Това е за предпочитане, отколкото, не разбирайки състоянието си, да се опитвате да се справите с него. Това често води до влошаване на състоянието на страдащия до степен, когато вече трудно се поддава на лечение. - Доколко е необходимо да се изолират хората с психични отклонения?
- Съвременният подход в Израел предполага, че изолирането на хора с психични отклонения е необходимо само в случай, че те представляват непосредствена опасност за себе си и околните. Ако такава опасност не съществува, всяко психично разстройство се лекува амбулаторно. Не забравяйте, че болничните стени са допълнителен стрес за пациента. Няма никаква необходимост пациент с депресия да е редом с хора с тежки психични патологии, защото това може да задълбочи неговото състояние.

- Какви разстройства са характерни само за жените или само за мъжете?
- Като цяло различни разстройства се срещат при хора и от двата пола, но е разбираемо, че мъжете не могат да страдат от следродова депресия или психози - например патология, свързана изключително с половата принадлежност. Честотата на прояви на едни или други разстройства може да е различна при мъжете и жените.

Тревожните състояния са по-характерни за мъжете, 

депресивните - за жените. Заболявания като шизофрения и биполярно разстройство се срещат с една честота както при мъжете, така и при жените. Ето например, диагнозата разстройство на хранителното поведение (анорексия, булимия) в повечето случаи се поставя на жените. 

- Назовете няколко известни мита за психиатрията.
- Позволете да изброя най-разпространените: психичните заболявания не се лекуват; психиатрията е само лекарствено лечение; веднъж попаднал при психиатър, никога вече няма да се избавиш от това клеймо; следствието от лекарственото лечение е дълбоко изменение в личността на пациента; обръщането към психиатър непременно предполага постъпване в психиатрична клиника.


- Как да разбере човек, че има проблеми? Къде е границата между нормата и психичното отклонение? 
- Границата между нормата и психичните отклонения действително е доста относителна, особено когато става дума за гранични състояния. Обикновено трябва да изострите вниманието си при рязка промяна в поведението на човека или неговата неспособност да функционира. Но във всеки случай квалифицираният специалист е този, който може да определи границата между нормата и патологията. Понякога за тази цел са нужни задълбочени изследвания, патопсихологично изследване, редица физиологични изследвания, анализи и тестове. 

- Съществува ли профилактика на психичните разстройства?
- Да, съществува. И става дума за най-обикновени неща - правилен начин на живот, режим на сън и отдих, правилно хранене, ограничаване употребата на психо-активни вещества. Профилактика е и обръщането към специалист, за да се справите със стресова ситуация или семейни проблеми.

- Защо хората се страхуват да се обърнат към психиатър?
- Аз мисля, че хората се страхуват именно защото съществуват митове за психиатрията, които отдавна не отговарят на действителността. В съвременното общество да потърсиш консултация при психиатър или психолог не само че не е стигма, а точно обратното - показва, че човек се грижи за своето здраве и полага всички усилия, за да се справи с проблема си. 

Яна БОЯДЖИЕВА
 

Коментари