Полага ли ми се рехабилитация след счупване?

Преди месец паднах и си счупих ръката.

 Полага ли ми се рехабилитация след счупване?
Веднага отидох при ортопед и ми гипсираха ръката. Сега, след свалянето на гипса, трябва да премина през рехабилитация по препоръка на лекуващия ме лекар. Здравноосигурен съм. Интересува ме какви процедури ми се полагат по Здравна каса след сваляне на гипса? Кой трябва да ми ги предпише – личният лекар или специалистът, който е провеждал досега лечението ми?

От въпроса ви не става ясно дали е проведено лечение в болница, но принципно при необходимост от болнично лечение лечебното заведение може да издаде направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7) за клинична пътека по физикална и рехабилитационна медицина само, ако пациентът е лекуван по повод остро заболяване в същото лечебно заведение – изпълнител на болнична помощ.

Личният лекар също може да издаде направление за клинична пътека за рехабилитация, след като му представите епикризата и другите документи.

Имате възможност да се лекувате и в условията на извънболничната медицинска помощ. Както личният лекар, така и специалист по профила на заболяването могат да издадат направление (бланка МЗ-НЗОК №3) до лекар със специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”. Той ще назначи физиотерапевтичен курс на лечение. За такъв се приема комплексно лечение, включващо преглед на лекаря-специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина” с оценка на обективното състояние на пациента с назначен общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на лекаря-специалист, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение.

Във физиотерапевтичен курс на лечение се включват следните групи процедури:

1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;

3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники


Милена ВАСИЛЕВА

Коментари