Д-р Стойчо Кацаров: От 7 млн. души над 4 млн. се осигуряват само на хартия

Д-р Стойчо Кацаров: От 7 млн. души над 4 млн. се осигуряват само на хартия
Председателят на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) д-р Стойчо Кацаров и д-р Николай Болтаджиев, председател на Сдружението на частните болници (НСЧБ), споделиха, че ЦЗПЗ, двете болнични сдружения и пациентски организации са обжалвали в съда всички нормативни актове на Министерството на здравеопазването, излезли до момента. Медиците настояват да се започнат преговори с правителството, за да се промени нормативната база. Обявиха се за управление, което работи прозрачно и не създава хаос, а ред. “Бюджетът за здравеопазване трябва да е съответен на реалните потребности на българите, за да им гарантира висококачествени и в пълен обем медицински дейности. Сред обсъжданите искания също са необходимостта от свободен избор на пациентите къде да се лекуват, нуждата от конкуренция при спазване на точни правила и провеждането на реална реформа, съобразена с европейското и нашето законодателство”, каза д-р Болтаджиев.

“Предизвестеният хаос, на който сме свидетели през последните месеци, само задълбочава пороците на здравната ни система. В близките дни ще бъде обжалвано решението на тричленния състав на ВАС, с което бе обявена легитимността на методиката за създаване на областните здравни карти. А нали знаете коя е най-строго пазената тайна в държавата?! Това е точната сума на постъпващите в бюджета здравни осигуровки, колко са парите от здравни вноски на държавните служители”, допълни д-р Стойчо Кацаров.

“Нашата здравна система има тежък дефект на представителството. НЗОК по идея трябва да представлява осигурените граждани - тя е нашият застраховател, ние сме застраховани при нея, Касата трябва да представлява нас и нашите интереси. Ръководството на НЗОК обаче въобще не представлява осигурените граждани. Управителят се избира от Здравната каса, надзорният съвет се доминира от представители на Министерски съвет или на други институции, които са зависими или по някакъв начин свързани с управлението на страната. По подобен начин е “изкривено” и ръководството на Българския лекарски съюз. Това са тежки дефекти на системата, които пораждат след себе си огромни проблеми.

На второ място, има огромен проблем в солидарността в системата. От 7 млн. души над 4 млн. не се осигуряват, те всъщност са осигурени само на хартия.

Пенсионери, държавни служители, ученици - това не са истински осигурени хора - държавата ги субсидира, но с много по-малка вноска. Взето е решение да заведе съдебна процедура пред Европейския съд за неплащането на пълния размер на здравната вноска от страна на държавата за осигурените от нея групи граждани. Внасянето само на 

4% вноска на тези групи 

води до годишна загуба за здравеопазването от порядъка на 1 млрд. лв., а това е много сериозна сума. Здравната вноска у нас продължава да бъде много ниска. Минималната сума от 16,80 лв. на месец е два пъти по-ниска дори от тази в съседна Македония”, описа наболели проблеми д-р Кацаров.

“Изцяло е сгрешен моделът на формиране на цените на медицинската помощ. Клиничните пътеки, прегледите, консултациите, изследванията и др. са с цени, съставени емпирично. В нашата здравна каса никога не е правен актюерски разчет, никога не е работил актюер, който да извърши анализ на рисковете, да определи размера на застраховката и застрахователното покритие.

Пациентите са лишени от всякаква възможност за влияние върху здравноосигурителната система. Няма как да има ефективен контрол над медицинските дейности, ако не го осъществява потребителят. 

Дефицитен е човешкият ресурс - половината от нужните медицински сестри липсват и тази криза се задълбочава. В болниците заедно с пациента идват и близките му, защото няма кой да го обслужва. В страни с развита медицина санитар не може да се докосва до болните, той чисти. У нас поголовно помагат санитари, не е тайна, че за това вадим пари от джоба си”, обобщи още д-р Кацаров.

“Медицинското образование в страната ни е дефектно. В страните с развита медицина има поне пет степени на кариерно развитие, а у нас степените са две - лекар без или със специалност. 

Квалификацията на лекарите се изчерпва 

с получаване на диплома, подписана от ректор. Може и без да ходиш на курсове, даваш 1000 лв., и вече си квалифициран за нещо си. И не на последно място, цялостната организация на здравната ни система е с много тежка регионална диспропорция. Огромна е разликата в предлагането на медицинска помощ и достъпът до нея в различните региони на страната. Отделно от това, съществува сериозна дезинтеграция между отделните звена в самата система - спешната, извънболничната и специализираната помощ. Скъсана е връзката, има препращане и връщане, но няма общуване между звената. Няма последователност в обслужването на пациентите. Дезинтеграцията е стигнала толкова далеч, че вече е засегнала самите болници. Между самите клиники и отделенията болницата няма достатъчно взаимодействие и комуникация”, категорично смята лекарят.

“Проблемите са смазващи, защото чрез съда нищо не можем да променим. Обществото ни не овластява най-добрите, които могат да извършат позитивна промяна, обществото ни овластява некадърници. Ние не разполагаме с ефективен механизъм за търсене на отговорност, ние можем само да си ги преизбираме. Въобще не съм оптимист, че нещата могат да се подобрят дори в дългосрочен план. И не само в здравната система, но и в която и да е друга система у нас”, категоричен в заключението си е д-р Кацаров.


Люба МОМЧИЛОВА

Коментари