Дължим ли потребителска такса за детето в спешен кабинет?

Дължим ли потребителска такса за детето в спешен кабинет?
Здравейте, в неделя заведохме дъщеря ни на лекар в поликлиниката (личната ни лекарка има сключен договор с тях за прегледи в извън работно време). След прегледа ни беше поискана такса от 3 лв. На зададения от съпругата ми въпрос: децата не са ли освободени от потребителска такса, й отговориха, че това е частен кабинет и нашата лична лекарка плаща 11 стотинки за прегледа. След като заплатихме исканата такса, не ни издадоха дори касова бележка. Въпросът ми е: трябва ли да плащаме потребителска такса за детето на този кабинет?
Красимир Добрев, гр. София


Съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), чл. 37, ал.1, за всяко посещение при лекаря или при стоматолога, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, здравноосигурените заплащат на медика или на лечебното заведение суми, определени с постановление на Министерския съвет. За всяко посещение пациентът следва да заплати на лекаря потребителска такса (освен в случаите, когато е освободен от нея), включително т.нар. цена за биологичен материал в лабораторията. Единствено за разчитане на рентгенова снимка не би трябвало да се заплаща - достатъчна е потребителската такса, която пациентът е платил на специалиста, след като е отишъл при него с направление.

От заплащане на сумите, съгласно разпоредбите на ЗЗО, се освобождават хора със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор за 2017 г. (НРД), както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали; задържани под стража, задържани на основание чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи, задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност“ или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; хора, настанени в домове по чл. 36, ал.3, т.1 от същия правилник; медицински специалисти.

В конкретния случай вие не трябва да заплащате потребителска такса за вашето дете.

Коментари