Изгубих си здравната книжка - мога ли да сменя личния лекар?

Откакто съм студент, съм постоянно в Пловдив, а здравната ми книжка е изгубена

Изгубих си здравната книжка - мога ли да сменя личния лекар?
По адрес съм от Бургас, като личният ми лекар в момента също е там. Искам да си сменя личния лекар и той да бъде вече в Пловдив. Какво е нужно да направя, за да ми бъде издадена нова здравна книжка и съответно да направя избор за нов личен лекар?

По отношение на изгубената здравноосигурителна книжка, процедурата е следната: следва да подадете молба-декларация по образец до директора на районната здравноосигурителна каса (РЗОК), на чиято територия осъществява дейността си постоянно избраният личен лекар. Изгубената здравноосигурителна книжка (ЗОК) се обявява за невалидна от директора на РЗОК. Здравноосигуреният заплаща стойността на новата ЗОК – 4.08 лв., за което РЗОК му издава документ. След представяне на документа за закупена ЗОК, здравноосигуреният получава от РЗОК нова ЗОК и протокол по образец, като в 3-дневен срок новата ЗОК се представя на избрания личен лекар за заверка.

По принцип, вие можете да ползвате медицинска помощ по линия на НЗОК, като продължавате да бъдете записан в пациентската листа на досегашния си лекар. Направлението, което общопрактикуващият (личният лекар) издава, важи пред всички лечебни и здравни заведения в страната, сключили договор с НЗОК, независимо от това, в кой град се намира практиката на лекаря, издал направлението.

С цел по-лесен достъп до медицински услуги, имате право да изберете нов общопрактикуващ лекар (ОПЛ) в населеното място, където пребивавате (живеете и учите). Вариантите са следните: да направите или временен, или постоянен избор на личен лекар в гр. Пловдив.

Временен избор на личен лекар може да се направи за срок от 1 до 5 месеца с регистрационна форма за временен избор. След като изтече срокът на временния избор, не е необходимо да се уведомява лекарят, при който сте били. Автоматично се възстановява последният ви постоянен избор на личен лекар.

В случай че решите да осъществите постоянен избор на личен лекар в населеното място, където пребивавате продължително време, трябва да попълните „Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар“.

Регистрационните форми за избор на ОПЛ са публикувани и могат да се разпечатат от интернет-страницата на НЗОК в меню „Вие питате”.

Коментари