Може ли да се направи преглед по Каса по време на ваканция?

Може ли да се направи преглед по Каса по време на ваканция?
Може ли здравноосигурено дете да бъде прегледано по Здравна каса в град, различен от този по постоянен адрес и ако да, къде?
Галина Ивайлова, гр. Плевен


В този случай е от значение къде сте осъществили постоянен избор на общопрактикуващ (личен) лекар и за колко време ще пребивавате в друго населено място.

Ако постоянният личен лекар на детето/здравноосигурения е в гр. Плевен например, т.е. не е в града, в който се налага да потърсите медицинска помощ, принципно бихте могли да получите такава помощ при всеки общопрактикуващ лекар на територията на друг здравен район (например в гр. София). Общопрактикуващите лекари оказват медицинска помощ на здравноосигурени от друг здравен район (пациентът е извън район, в който е личният лекар), обърнали се инцидентно по повод на остри състояния. Пациентите, възползвали се от инцидентно посещение в друг здравен район, представят на лекаря здравноосигурителна книжка. Лекарят отчита не повече от две посещения на един и същ пациент за месеца.

Ако ви се налага временно да пребивавате за срок от един до пет месеца в друго населено място (извън здравния район, в който сте осъществили постоянен избор на общопрактикуващ лекар), имате право да направите временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ). Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ, която може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК.

След като изтече срокът на временния избор, не е необходимо да се уведомява личният лекар, при който сте били. Смяната става по служебен път.

При извършване на временен избор здравноосигурените се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на съответния Национален рамков договор за 2017 г. за медицинските дейности.

Коментари