Нужно ли е ново направление за физиотерапия, ако старото е валидно?

Нужно ли е ново направление за физиотерапия, ако старото е валидно?
Здравейте! Имам направление за физиотерапевт, което изтича на 18 юли 2017 г. В момента правя процедури, като последната изтича утре. Мислех да помоля да направя още един курс, тъй като нямам съществено подобрение. Казаха ми, че за да продължа процедурите, трябва да представя ново направление. Защо е необходимо ново, след като старото направление е валидно и допълнителните процедури ще бъдат в неговите рамки? Преди време в друга болница не ми искаха ново направление, а ми назначиха продължение на физиопроцедурите в рамките на старото направление. Въпросът ми е: за да продължа с процедурите, действително ли ми трябва ново направление?
Божидара Недялкова, гр. Русе


С “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бланка МЗ-НЗОК № 3) се отчита реализиран физиотерапевтичен курс на лечение за определено заболяване, който включва комплексно лечение от проведен първоначален преглед на лекар специалист по “Физикална и рехабилитационна медицина”, с оценка на обективното състояние на пациента с назначени видове и общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на лекаря специалист, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразени вид и брой на проведените процедури.

При продължаване на оплакванията по преценка на общопрактикуващия лекар или специалист пациентът има право на ново направление за назначаване на процедури до настъпване на клинико-терапевтичен ефект.

Коментари