Плаща ли се такса за изследвания на дете в лаборатория?

Плаща ли се такса за изследвания на дете в лаборатория?
Редно ли е да се заплаща потребителска такса от два лева за изследвания на кръв и урина на дете на една година, изпратено от личния лекар?
Ралица Михайлова, Плевен


Когато на здравноосигурени се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар, от специалист или от стоматолог, и в лабораторията се взема биологичен материал, се заплаща цена за вземане на биологичен материал (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията). За тези медико-диагностични дейности съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от здравноосигурения.

В случай че пациентът заплаща цена за вземане на биологичен материал, лабораторията не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл. 37 от Закона за здравното осигуряване, понастоящем 2,90 лв.

В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща цена за вземане на биологичен материал, здравноосигурените заплащат таксата по чл. 37 от Закона за здравното осигуряване (от потребителската такса в размер 2,90 лв. децата са освободени).

От заплащане на цена за вземане на биологичен материал се освобождават само хората без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи. Т.е. децата също заплащат такса за медико-диагностични изследвания в лаборатория.

Лекарят, стоматологът, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума.

Милена ВАСИЛЕВА
 

Коментари