По какъв начин се отпуска ендопротеза за аорта?

НЗОК покрива ли някаква сума от поставянето на ендопротеза на низходящата торикална аорта?

По какъв начин се отпуска ендопротеза за аорта?
Ако отговорът е „да”, каква е точно тази сума?

НЗОК заплаща единствено за медицински изделия, ако те са включени в т.нар. Списък с медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, като е отбелязана стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група. Списъкът е публикуван на сайта на НЗОК.

В зависимост от типа и вида на поставеното медицинско изделие (протеза), НЗОК заплаща на лечебното заведение съответната сума до стойността, посочена срещу всяка една позиция за съдова протеза за гръдна аорта в списъка (от 870 лв. до 1800 лв.).

Най-подходящото медицинско изделие (протеза) се определя от лекуващия лекар. Сумата, която се заплаща от НЗОК, се превежда на лечебното заведение, а не на пациента, след като вложеното медицинско изделие се отчете по определен ред.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари