Ядрената медицина е алтернатива на химиотерапията

Ядрената медицина е алтернатива на химиотерапията
 “Модата на химиотерапията изтласка уникалните разработи за лечение на рака с помощта на ядрената медицина”. Това твърди световноизвестният руски проф. Андрей Каприн, доктор на медицинските науки, ръководител на Националния медицински изследователски радиологичен център към Министерството на здравеопазването. 

“Онкологията се развива стремително, продължава специалистът, постоянно се появяват нови разработки. И ярък показател за това е, че преди известно време не можехме да се заемем да лекуваме пациент с обширни метастази - на такива болни се оказваше само палиативна помощ, облекчаваща страданията. А сега за такива пациенти разработваме индивидуални програми за терапия. И благодарение на тях при хората, които по-рано умираха за броени месеци и дори седмици, в зависимост от локализацията на рака, успяваме да постигнем 5-годишна преживяемост в 37 на сто от случаите. Това е сериозен пробив и продължаваме да вървим напред”.Проф. Каприн разказва за новите разработки на учените и лекарите от онкоинститута “Херцен” в Москва. Ще бъде полезно за нашите читатели да научат, че все пак съществува алтернатива на изтощителната химиотерапия, която сякаш в много случаи убива пациента преди самия рак.  


 “В нашия институт - продължава проф. Каприн, - се провеждат много перспективни разработки за определяне и изчисляване количеството циркулиращи туморни клетки в кръвта. Имаме специален датчик, който засича белязаните клетки, движещи се в кръвоносното русло. Това е от голяма помощ за лекарите онколози и техните пациенти. Първо, виждаме степента на запуснатост на болестта и готовността към метастазиране в организма. Второ, използвайки химиотерапия, в т.ч. и най-скъпата, при мониторинг на туморните клетки можем да видим, че тяхното количество не намалява, т.е. вероятността от образуване на метастази е също толкова висока, както и преди. В такъв случай защо е нужно да прилагаме на човека агресивна и в същото време безполезна химиотерапия? От всичко това си правим извода, че е нужно да 

подбираме друга схема на лечение

“Още една интересна разработка е свързана с т.нар. хетерогенност на тумора - обяснява проф. Каприн. - По-рано си мислехме и си представяхме, че злокачественото новообразувание се състои от един “куршум”, един сноп стволови клетки, или казано по-простичко - от една разновидност клетки. Последните данни от изследвания, в т.ч. и на наши учени показаха, че туморът се състои от няколко разновидности стволови клетки. Откритието на такава хетерогенност, т.е. разновидност, позволи да си изясним една от най-честите причини за нечувствителност на туморите към химиотерапията. В крайна сметка се оказва, че на една разновидност от клетки действа определено лекарство, което даваме на болния. Но в същото време друга разновидност или видове от туморни клетки не могат да се повлияят от това лекарство. Затова, за да се реши проблемът, разработваме многоетапно лечение, разчетено така, че да повлияе върху различните съставни части на тумора.” 


©Shutterstock

Важно направление в борбата с рака е онкорадиологията, а това ще намали прилагането на химиотерапията, в т.ч. и агресивната химиотерапия с тежки странични ефекти.  Това допълни проф. Каприн, като припомня, че техният институт основно се занимава с ядрена медицина в областта на онкологията и смята, че това е чудесна алтернатива в жестоката борба против коварния рак. 
“Искам да припомня малко исторически факти - продължава той. - Преди много години чужденците, разбирайки, че изостават в сравнение с нас по отношение на ядрената медицина, решиха да ни “препратят” и “вкарат” в химиотерапията. А ние още тогава имахме потресаващи разработки в ядрената медицина. И фактически и ние 

се въвлякохме в „модата”, наречена химиотерапия,

започнахме да прилагаме различни препарати и т.н. През това време престанахме да извършваме поръчки на нашата радиофармацевтична промишленост. Престанахме да пускаме препарати, които сами можехме да изготвяме на реакторите. Ние си изгубихме лабораториите и кадрите - много от тях умряха от старост, а младите не тръгнаха в тази посока. Просто защото нямаше перспектива, нямаше поръчки за такова лечение, за такива препарати, за такава медицина. Други просто си тръгнаха. И се образува голяма празнота. Сега започваме всичко отначало. В Русия вече има разработки за създаване на радиофармапрепарати, тръгва нов бум в родната ядрена промишленост по производство на такива препарати за лечение на онкоболни. Ние сме разговаряли с ръководството на Националния изследователски ядрен университет и ще възстановяваме Института на медицинските физици. Ако пълноценно вдигнем на крака направлението ядрена медицина, ще можем да намалим прилагането на химиопрепаратите и на първо място - агресивната химиотерапия с тежки странични ефекти”. 

Ядрената медицина е направление в съвременната медицина, която използва радиоактивни вещества и свойствата на атомното ядро за диагностика и лечение. Например един от широко известните методи за изследване, основан на ядрената медицина, е коронографията, т.е. рентгеноконтрастно изследване на кръвоносните съдове.

Създават изотопи, които ще „отравят” тумора 

“Сега именно в тази област разработваме няколко революционни проекта - продължава проф. Андрей Каприн. - Например създаваме изотоп от елемента Рений - Рений-188. Този изотоп ще позволи да се борим с неопарабелен рак на черния дроб, с метастази в този орган. Същността на метода е следната: върху липидния комплекс - мастното зърно - ще “посадим” изотопа Рений. Това ще стане с помощта на ендоваскуларния метод (чрез катетри по кръвоносните съдове) като ще придвижим това зърно в чернодробния съд, подхранващ тумора. Запушвайки съда с такова парченце мазнина, нарушаваме подхранването на тумора. Това обаче не е някакво просто парченце мазнина. Когато то се влее в потока кръв, радиоизотопът ще попадне в тумора. Получава се прецизно трансартериално въздействие: т.е. “отровената” с изотопи кръв активно ще постъпва в тумора и ще го разрушава. Също така сме разработили и собствен изотоп Йод-125. По-рано се използваха само немски и курсът на лечение на един болен струваше 10 хиляди евро. Това са огромни средства.  
 “Засега за съжаление, както и преди, много зле стоят нещата с лечение на рака на задстомашната жлеза - казва още специалистът. - Знаете, че по принцип той се открива почти винаги в късни стадии. Много зле стоят нещата и с лечението на рака на белите дробове и хранопровода. Що се отнася до многото видове мозъчни тумори, с тях е по-леко. Ние монтирахме един от малкото в страната апарати “Кибер-нож”, който унищожава тумора прицелно и много точно. Скоро ще можем да използваме и първия в страната руски протонен ускорител, който е уникално ефективен именно в борбата с туморите на главния мозък. Защото с негова помощ ще съумеем да достигнем т.нар. пик на Брег. Вижте неговата същност. По принцип традиционно облъчваме новообразуванието с фотони, много от тях обаче прескачат тумора, поразявайки останалите тъкани. А за мозъка това е особено критично и крайно опасно. При “пик на Брег” върви тежката частица - протон, тя се удря като спирачка в тъканта. Така се достига лечебен ефект без тежки странични действия”.   

Яна БОЯДЖИЕВА  
 

Коментари