Спряха ми онколекарството – как да се лекувам?

На майка ми е изписан лекарственият продукт фарлутал с протокол за отпускане на лекарства от НЗОК за период от шест месеца

Спряха ми онколекарството – как да се лекувам?
От месец януари този продукт не се заплаща от Здравната каса, а в аптеката казват, че няма аналог. Майка ми трябва да прекъсне лечението си. В същото време в изявлението на подуправителя на НЗОК бе казано, че никой онкоболен няма да остане без лечение. Бихте ли ми отговорили, какво ще е лечението на майка ми, която няма алтернативно лечение на посочения продукт? Хора с нейното заболяване са обречени без него!

Във връзка с актуализация на Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък, лекарственият продукт фарлутал таблетки 500 mg се заличава и НЗОК спира заплащането му.

С цел безпроблемно осигуряване достъпа на пациентите до терапия с лекарствени продукти, НЗОК е дала указания на договорните партньори - изпълнители на медицинска помощ и аптеки. Личният лекар следва да насочи пациента към лекуващия специалист за предлагане на терапевтична алтернатива на посочения лекарствен продукт, съобразно наличните в Приложение №1 на ПЛС медикаменти. Назначената терапия се отразява в амбулаторен лист.

При назначаване на лекарствен продукт, който не принадлежи към същото международно не патентно наименование (INN), се изисква да се подготвят всички медицински документи (експертно становище, лабораторни и други изследвания), съгласно действащите изисквания за терапия на конкретното заболяване с конкретен лекарствен продукт. След получаване на новия протокол от лекуващия специалист, той се заверява в РЗОК, а действащият протокол (в конкретния случай за лекарствения продукт фарлутал таблетки 500 mg) следва да бъде анулиран.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари