Трябва ли да плащам за поставяне на катетър за химиотерапия?

Интересува ме дали в момента НЗОК поема (изцяло или частично) стойността на порт-а-кат за химиотерапия?

Трябва ли да плащам за поставяне на катетър за химиотерапия?
А също така има ли специални изисквания към документите от джипито (например, трябва ли да имам направление за хоспитализация №7 по КП №197), нужни за извършване на имплантацията? Пациентът доплаща ли за самата операция? Има ли клинична пътека за премахване на устройството?

Клиничната пътека (КП) №197 „Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия” включва и процедурата премахване на устройство за съдов достъп (код 34530-05). Хоспитализацията се осъществява чрез „Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7), издадено от джипито или от лекар-специалист.

При лечение по клиничната пътека НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за оперативната дейност, необходимите клинични и диагностични изследвания и процедури, след болничния режим с назначаване на до два контролни прегледа в рамките на 30 дни, след изписването в същото лечебно заведение за болнична помощ, задължително записани в епикризата.

В клиничната пътека е записано, че НЗОК не заплаща скъпоструващите медицински изделия за провеждане на лечението порт-а-кат за химиотерапия.


Милена ВАСИЛЕВА

Коментари

Евелина Тошкова 14.10.2016 17:30

Аз също се интересувам и от този отговор нищо не разбрах.