В кои случаи НЗОК поема изследването компютърна томография?

В кои случаи НЗОК поема изследването компютърна томография?
Здравейте, искам да си направя компютърна томография (скенер), защото имам поставен един стент. Трябва ли да заплатя за изследването, или е най-добре да вляза в болницата и там да ми го препоръча кардиолог? Във всички болници, където съм направил запитване досега, ми казват, че изследването е платено.
Митко Желязков, гр. Плевен


НЗОК заплаща за изследването “Компютърна аксиална или спирална томография” (скенер), което се извършва от лекар-специалист по образна диагностика на основание на издадено “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) от лекар-специалист от извънболничната помощ. Направлението е валидно до 30 календарни дни от издаването му. НЗОК не заплаща стойността на контрастната материя.

По отношение на постъпването ви в лечебно заведение за болнична помощ, необходимостта от хоспитализация преценява лекуващият лекар.

Коментари

dfdfdf 14.01.2017 14:04

СЪВМЕСТИМОСТ НА ВИТАМИНИТЕ или ЗАЩО МУЛТИВИТАМИНИТЕ СА БЕЗПОЛЕЗНА ИЗМАМА ЗА ПАРИ? ... http://www.zaveshtavamvizdrave.com/2014/01/savmestimost-na-vitaminite.html