Защо единият от родителите няма достъп до електронното досие на децата му?

Моля ви да поясните защо има ограничение върху достъпа до пациентска информация за деца от страна на техните родители?

Защо единият от родителите няма достъп до електронното досие на децата му?
Ползвам КЕП за достъп до моя профил и бих желал да виждам информацията и за децата ми. По телефона ми бе обяснено, че има ограничение в зависимост от това кой от родителите е избрал личния лекар, което е крайно нелогично. Двамата родители имаме равни права и следователно би трябвало да можем да виждаме по един и същи начин и абсолютно независимо един от друг какво се записва в досиетата на децата ни по отношение на тяхното здраве. Моля за компетентен отговор!

Само родителят, който е направил избор на личен лекар на детето, има право на достъп до неговото електронно здравно досие.

Съгласно Правилата по издаване на уникален код за достъп до Персонализираната информационна система на НЗОК е посочено:

Чл.5: „Удостоверение за получаване на УКД се издава от всяка РЗОК, по избор на човека, подал заявление за издаване (по образец)”.

Чл.7: „Същият УКД (по чл.5) служи за достъп и до личните данни на хората, за които притежателят на УКД е направил избор на общопрактикуващ лекар – за деца до 18-годишна възраст, пациенти, на които е настойник или попечител, и в други случаи, при които е допустимо да се прави служебен избор на общопрактикуващ лекар”.

Чл.8: „След навършване на 18-годишна възраст, на хората може да се предостави нов личен УКД със заявление по общия ред. УКД, издаден на родителя, продължава да бъде активен по отношение на неговите данни, а възможността за достъп чрез този УКД до данни на детето му, навършило пълнолетие, се прекратява автоматично”.

Ако родителите са разведени, този, на когото са присъдени родителските права за отглеждане на детето, има достъп до данните му в електронното досие. В случай, че личният лекар е избран от другия родител, който след развода няма родителски права, този, който отглежда детето, може да направи нов избор на личен лекар, за да има достъп до електронното му здравно досие. Избраният личен лекар може да е същият, при когото и до развода е било записано детето.


Милена ВАСИЛЕВА

Коментари