Защо лекарствата за епилепсия не се продават без рецепта?

Защо лекарствата за епилепсия не се продават без рецепта?
Аз съм от тези пациенти, които имат успешна операция от епилепсия преди 11 години и се чувствам чудесно всеки ден, но, уви, трябва да пия лекарства за това до края на живота си: топилекс 100 мг и неуротоп ретард 300 мг Въпросът ми е: Защо лекарства като тези не могат да се продават свободно, а само срещу лекарска рецепта? Това е дискриминация спрямо епилептиците като мен... Ами ако реша да отида на почивка или да живея някъде в чужбина за по-дълго, тогава какво ще правя? Принуден съм да търся алтернатива и да си ги купувам извън България.
Асен Михайлов, гр. София


Всеки лекарствен продукт притежава кратка характеристика, съгласно която се определя отпускането в аптеките, а именно: без лекарско предписание и по лекарско предписание. Лекарствените продукти, които са ви назначени, попадат към тези, за които задължително се издава рецепта.

Нормативният акт, който урежда условията и реда за класификацията за начина на предписване и отпускане на лекарствените продукти, е Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина. А режимът на отпускане на лекарствен продукт в България се определя от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) в разрешението за употреба/удостоверението за регистрация или разрешението за паралелен внос на лекарствения продукт на територията на страната.

Предписването и отпускането на лекарствените продукти срещу рецептурна бланка е с цел контрол над приемането на лекарствени продукти сред пациентите, за да се избегнат неприятните инциденти, безразборното им използване и самолечението.

Ако получавате назначената терапия по линия на НЗОК и се налага да пребивавате в друго населено място или в друга държава от ЕС, уточняваме следното:
Рецептите, с които са предписани конкретните лекарствените продукти, могат да се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение или избор на общопрактикуващ лекар.

В случай че пребивавате в друго населено място за срок от 1 до 5 месеца, имате право да осъществите временен избор на личен лекар. Той ще може да ви предписва необходимите лекарства. За целта трябва да му представите “Рецептурна книжка на хронично болния”.

Тъй като здравната помощ, оказвана на хора с хронични заболявания, в т.ч. отпускането на необходимите лекарства, съгласно Решение S3 на Административната комисия към ЕК, е неотложна помощ, тя може да се ползва срещу валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК при престой в друга държава от ЕС.

Всяка държава членка на ЕС сама определя реда, по който отпуска лекарства от реимбурсните си листи. Затова трябва да се информирате предварително какъв е редът за отпускане на необходимите ви лекарства в съответната държава, да разберете как осигурените в тази страна се снабдяват с лекарства и кой изписва рецептите - общопрактикуващ лекар или специалист. При условие че здравноосигурителната институция може да отпуска необходимите лекарства срещу валидна българска ЕЗОК, вие би трябвало да представите пред тази институция медицинските доказателства за предписаните ви лекарства - изследвания, предписанията на българските лекари в рецептурната книжка, епикризи и т.н., които следва да са преведени от български език.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари