CAR-T терапията - препрограмиране на имунни клетки при рак на кръвта

CAR-T терапията - препрограмиране на имунни клетки при рак на кръвта

Технологиите и науката в медицината и фармацията се развиват много бързо и в следващите 5 г. предстои по-масово навлизане на иновативни комплексни терапии при нелечими заболявания. 

Излекувайте всички болести с тази проста техника

Една от най-перспективните нови технологии в света е CAR-T терапията, която се прилага от 2012 г. при онкозаболявания на кръвта по определени медицински критерии”, съобщи д-р Росен Димитров от фармацевтичната компания “Новартис”, който участва в наскоро проведения семинар “Лекарствата на бъдещето - научни открития, които ще променят света” #НямаДаСпрем в името на живота”, организиран от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM). 

При тази технология се извличат имунни клетки Т-лимфоцити от кръвта на болния и се препрограмират да разпознават и елиминират раковите клетки, след което кръвният продукт се влива на пациента. Терапията води до оздравяване на пациента, в света вече има стотици излекувани от 2012 г. насам. Тази терапия вече се реимбурсира за определен брой деца във Великобритания. Технологията е одобрена за производство и приложение от 2 глобални компании, а десетки други са в процес на клинични изпитвания. Някои изпитвания са за приложение при солидни тумори. 

Дефицитът на витамин D носи риск от отключване на шизофрения

CAR-T терапията е изцяло персонализирана - лечебният продукт се произвежда само за конкретния пациент и не може да послужи за друг човек. В Европа са одобрени 3 производствени центъра на генно модифицираните имунни клетки - във Франция, Швейцария и Германия. Има центрове за производство също така в САЩ, Китай и Япония. 

Другото условие, за да стигне терапията до пациента, е да има подготвени клинични центрове за работа с нея. Обмисля се в перспектива и у нас да бъде подготвен такъв клиничен център. 

Диетолози изненадващо: Салатата "Цезар" е изключително вредна

“Процесът на терапията е следният: левкафереза - индивидуалните Т-клетки се екстрахират посредством специална кръвна филтрация. След това екстрахираните Т-клетки се препрограмират в лабораторни условия посредством генетична промяна, размножават се in vitro и се подготвят за инфузия. Венозното вливане на индивидуалните CAR-T клетки се прилага еднократно и е последният етап от целия процес на терапията, който отнема около 3-4 седмици общо. Преди да се приложи терапията, пациентът се подлага на химиотерапия”, обясни д-р Димитров. 

Има и нежелани реакции от генната терапия, които се изявяват под формата на системна реакция на възпаление (отделяне на цитокини). 10 дни след вливането на генно модифицираните клетки, като се направи изследване, се вижда, че раковите клетки отсъстват. 

“В природата няма 100% излекуване. Но при някои заболявания индикациите са за 70% излекуване, което е много добро постижение за едни тежко и нелечимо болни пациенти”, допълни д-р Димитров. 

Тази технология е одобрена за лечение на остра лимфобластна левкемия и дифузен едноклетъчен лимфом. 

5 храни, които стават опасни при повторно нагряване

В тази терапия се включват 3 технологии - имунна терапия - използва се собствената имунна система на организма. 2. Клетъчна терапия, тъй като се използват собствените клетки на организма. 3. Генна терапия - включва гени в клетки на пациента за експресия на нови протеини.

Има много строги критерии, по които се селектират правилните пациенти, подходящи за терапията. Това са тежки случаи със злокачествени заболявания на кръвта, които са нелечими с настоящите технологии. 

“Новите терапии преминават успешно оценка на здравните технологии, те са разходо-ефективни, въпросът е как да бъдат достъпни за пациента, по какъв модел да стане това. Здравните системи у нас и по света не са подготвени за иновативните здравни технологии, а те се развиват изключително бързо и въпросът за достъпа ще стои все по-належащо - трябва да си отговорим България ще бъде ли част от тези иновации”, обобщи д-р Димитров. 

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива за всеки!

Коментари