Има ли такса за продължаването на болничен лист?

Имам проблем и се нуждая от вашата помощ и съвет.

Има ли такса за продължаването на болничен лист?
 Моля ви да поясните заплаща ли се издаването на болничен лист от ЛКК, ако човекът е осигурен? Задавам ви този въпрос, тъй като хирургът, който ми издаде първоначално болничен лист за 10 дни, поиска от нас да платим 20 лв., за да бъде продължен болничният. Обясненията му бяха, че тази сума трябва да се плати на комисията, за да разпишат болничния лист. Има ли право да ни иска такава такса?

НЗОК заплаща само за дейности издаване и заверяване на документи съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Това са случаите, описани в гл.VIII. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) на Дейност по медицинска експертиза.

1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак.
2. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на хора от 16-до 18-годишна възраст.
3. Медицинска експертиза на работоспособността.
3.1. Издаване на първичен болничен лист.
3.2. Издаване на вторичен болничен лист.
4. Насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК).
5. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК (приложения № 6, 7).

Следователно за издаването на болничен лист не следваше да заплащате освен потребителската такса за прегледа.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари

Калоян Генев 16.03.2020 11:47

Здравейте, На мен ми се наложи да взема болничен за гледане на детето. Оказа се, че трябва да заплатя потребителска такса за мен / 2.90лв. / и 6лв. за издаване на болничен. Защо трябва да плащам при условие, че съм здравно осигурен и прегледа е на детето / на 5г./?