Медни стаи пазят от вътреболнични инфекции в пловдивска болница

С 1/3 са намалели заразите, съобщават лекари

Медни стаи пазят от вътреболнични инфекции в пловдивска болница
С 1/3 е спаднало нивото на вътреболничните инфекции в отделението по реанимация на пловдивска болница след прилагането на повърхности от "Антимикробна Мед Cu+" и то само за период от 5 месеца, съобщиха днес от града под тепетата. Здравното заведение е първото в Южна България, което оборудва 3 антибактериални медни стаи – две в отделение „Хирургия и Урология“ и едно в реанимацията на клиниката по „Ендокринология“.

Специалните дръжки за врати и мебели, перила за хващане, плотове, инструментални маси, болнични паравани, манипулационни колички, медицински шкафове са изработени от пловдивска фирма, единствената в страната, сертифицирана за производство на крайни изделия от антимикробни медни сплави. Нейният управител Крум Нанев сподели, че детето му преди време е „хванало“ вътреболнична инфекция и затова е прегърнал горещо идеята за създаването на антимикробните медни покрития за намаляване на риска от зарази.

Плюсовете от медните антимикробни стаи са освен намаляване на вътреболничните инфекции, редуциране на разходите на болницата за антибиотици и по-бързото възстановяване на пациентите.

Според резултатите от американски и европейски изследвания сплавта "Антимикробна Мед Cu+" унищожава в двучасов период 95% от микробите. Медните повърхности образуват облак от йони и така убиват не само вирусите върху тях, а и в околното пространство.

Маргарита БЛАГОЕВА

Коментари