Д-р Севдалина Ламбова: Капиляроскопията – неинвазивен ключов метод в ревматологията

Д-р Севдалина Ламбова: Капиляроскопията – неинвазивен ключов метод в ревматологията

Д-р Севдалина Ламбова е специалист по ревматология и вътрешни болести. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема “Роля на капиляроскопията в ревматологията” в университета “Юстус Лийбих”, Гийсен, Катедра по вътрешни болести, Клиника по ревматология и клинична имунология, Клиника “Керкхоф”, Бад Наухайм, Германия. През 2014 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт.

От 2004 г. д-р Ламбова работи в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при Медицински университет-Пловдив последователно като докторант по ревматология, асистент и понастоящем - главен асистент. От 2016 г. д-р Севдалина Ламбова е началник на Отделението по ревматология към МБАЛ “Св. Мина”, Пловдив. Носител е на наградата на ректора за най-добър млад учен на Медицински университет-Пловдив, 2015 г. 

Д-р Севдалина Ламбова е редактор за секцията “Прогресивна системна склероза” в списанието “Current Rheumatology Reviews”, реферирано в базата данни “Scopus”. Автор и съавтор е на научни трудове у нас и в чужбина, и рецензент в международни ревматологични издания. Научните й трудове са цитирани над 400 пъти според базата данни “Scopus”, има индекс на Хирш 11.

- Д-р Ламбова, студени пръсти на ръцете и краката - доста разпространен проблем, на който не обръщаме внимание, считайки за естествено да се чувстваме така през студените месеци. Как своевременно да разберем, че може да страдаме от болест или синдром на Рейно?

- Естествената реакция на периферните съдовете при студова експозиция е спазъм и намаляване на кръвотока, като част от процеса на терморегулация. При феномена на Рейно се касае за патологична реакция с усилен отговор на съдовете към действието на ниски температури, което води до изява на рецидивиращи пристъпи на спазъм на периферните артерии и артериоли, най-често - на пръстите на ръцете и стъпалата. Характеризира се с дву- или трифазово протичане с промени в цвета, които включват побеляване, посиняване, а при възстановяване на кръвотока - зачервяване с рязка демаркация на засегнатите зони. 

- Какво означават понятията феномен, синдром и болест на Рейно? 

- Феноменът на Рейно е съвременното понятие, което се използва за означаване на клиничния синдром на рецидивиращ вазоспазъм. При липса на подлежащо заболяване феноменът на Рейно е първичен или по старата терминология - болест на Рейно. Когато е в контекста на друго основно заболяване, феноменът на Рейно е вторичен, означаван по старата номенклатура като синдром на Рейно. От клинична гледна точка в диференциалната диагноза съществени са възрастта на начало на оплакванията, наличието на други симптоми, тежестта на исхемията. 

- Какво е характерно за първичния феномен на Рейно? Имат ли връзка оплакванията с емоционалния стрес? 

- Първичният феномен на Рейно се среща по-често при жени в млада възраст, оплакванията обичайно започват преди 30- годишна възраст. Пристъпите на вазоспазъм могат да се провокират както от студова експозиция, така и от емоционален стрес.

Д-р Севдалина Ламбова

- Какви изследвания доказват наличието на феномен на Рейно?

- Диагнозата феномен на Рейно е клинична и се поставя на базата на наблюдение на характерните пристъпи на вазоспазъм от лекар. При консултацията пациентът може да представи и снимки, направени по време на пристъп за обективизиране на находката. В клиничната практика не е задължително да се провежда студов провокационен тест с диагностична цел. Изследванията, които се назначават, са с цел диференциране на първичен от вторичен феномен на Рейно.

Вторичният феномен на Рейно се среща при редица ревматични и неревматични заболявания. Ключово за диференциране на първичен от вторичен феномен на Рейно при ревматични заболявания е провеждане на капиляроскопия на нокътна гънка и имунологични изследвания.

- Какво представлява капиляроскопията и как се провежда изследването? Каква информация дава?

- Капиляроскопията е образно изследване за анализ на структурата на най-малките кръвоносни съдове в зоната на нокътната гънка. Провежда се след аклиматизиране на пациентите при стайна температура, като времето за аклиматизация зависи от разликата между околната и стайната температура. Това е необходимо, за да се избегне наблюдението на адаптационни промени в кръвотока на капилярите при ниски околни температури. Изследването не се провежда по време на пристъп на феномен на Рейно. При първичен феномен на Рейно липсват прояви на микроангиопатия. Установяването на микроваскуларна патология при капиляроскопия има висока предсказваща стойност за развитие на системно заболяване на съединителната тъкан.

- Необходима ли е подготовка на пациента за провеждане на капиляроскопия?

- Не е необходима специална подготовка на пациентите, с изключение на изискването да не е обработвана нокътната гънка с цел оформяне на маникюр месец преди изследването, за да се избегне визуализиране на локални травматични промени, както и да е отстранен лакът за нокти

- Какви са оригиналните приноси от вашите капиляроскопски проучвания?

- В собствени проучвания за първи път бе установено, че капиляроскопски промени, аналогични на тези при склеродермията (“склеродермо-подобен” тип), могат да се наблюдават и при пациенти със системен лупус еритематозус и ревматоиден артрит, при съчетание с периферен съдов синдром и без данни за припокриване със склеродермия. По-късно тези резултати бяха потвърдени и от други авторски колективи. 

При прогресивна системна склероза бе наблюдавана в значителна част от случаите нехомогенност на капиляроскопските промени на различните пръсти на ръцете, като се установи съчетание на микроваскуларни промени от различни фази или съчетание с нормална находка или неспецифични промени. В тази връзка е необходимо изследването да се проведе на осем пръста от II до V двустранно, тъй като видимостта на капилярите на палците на ръцете обичайно е по-ниска. 

- При кои ревматични заболявания се установява феномен на Рейно?

- Феноменът на Рейно се наблюдава при над 90% от болните с прогресивна системна склероза/склеродермия като много често предхожда с години останалите прояви на заболяването. Среща се и при редица други заболявания - при половината от случаите с недиференцирани колагенози, 1/3 от пациентите със системен лупус еритематозус, с по-ниска честота при болни с ревматоиден артрит и др.

- Какво включва лечението на феномена на Рейно?

- Съществено е предпазването от действието на ниски температури, както и спиране на тютюнопушенето. Медикаментозното лечение на феномена на Рейно включва приложението на вазодилататори като препарати на първа линия, както при първичните, така и при вторичните форми, са прилаганите в кардиологията т.нар. “дихидропиридинови” калциеви антагонисти. По преценка терапията се прецизира, като се назначават други класове медикаменти. Предизвикателство е лечението на вторичните форми с наличие на дигитални улцерации, където е необходим комплексен подход, в т.ч. - локална грижа за предотвратяване развитието на инфекция. 

- Имат ли място билките в лечението?

- При по-леките първични форми на феномен на Рейно може да се приложат препарати, съдържащи екстракт от гинко билоба. 

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари