Ехографията на млечна жлеза покрива ли се от НЗОК?

Ехографията на млечна жлеза покрива ли се  от НЗОК?

Предстои ми да си направя ехография на млечната жлеза. Аз съм на 28 години, здравноосигурена. Имам ли право на направление за това изследване и кой трябва да ми го издаде?

Добромира Спасова, гр. Кърджали

Първо трябва да се обърнете към вашия личен лекар. Той не издава направление за изследването “Ехография на млечни жлези”, но може да ви насочи към лекар специалист - например към хирург или към акушер-гинеколог, в зависимост от оплакванията ви.

За да бъде извършена “Ехография на млечни жлези”, е необходимо личният лекар да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №3) към лекар специалист, който ще ви прегледа и консултира и при необходимост ще назначи изследването “Ехография на млечна жлеза” (с код 10.04) от пакет “Образна диагностика”, с направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4).

Високоспециализираната медицинска дейност “Ехография на млечна жлеза” (с код 88.73) е включена в пакета на лекаря специалист по акушерство и гинекология, сключил договор за извършването й и за нея здравноосигурените не заплащат.

Тази дейност се поема от бюджета на НЗОК, ако жената има направление (бл. МЗ-НЗОК №3), издадено от нейния личен лекар към акушер-гинеколог, сключил договор с РЗОК/НЗОК, който ще я назначи с “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А).

Възрастовата група, в която попадате, има значение за прегледите и изследванията, включени в обема на профилактичния преглед, който личният лекар извършва.

Изследването “Мамография на млечни жлези“ например се назначава от общопрактикуващия лекар при извършване на годишния профилактичен преглед на здравноосигурени жени веднъж на две години - за възрастовата група от 50 до 69 г. включително.

Всички посещения извън задължителния профилактичен преглед са по повод на остро или хронично заболяване, за които лекарят разполага с определена сума за медико-диагностични изследвания.

Коментари