Ехографията на щитовидна жлеза включена ли е в направлението?

Ехографията на щитовидна жлеза включена ли е в направлението?

Имам направление от личния лекар за специалист ендокринолог. Интересува ме дали направлението включва в прегледа при ендокринолога и изследване с ехограф или то се заплаща допълнително от пациента? Ако в момента не се покрива от НЗОК, кога се предвижда това да се случи?
Димитрина Йорданова, гр. Казанлък

6 храни, които буквално убиват нашата щитовидна жлеза

Съгласно Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022 г. и Наредба №9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (в сила от 01.01.2020 г.), специализираната медицинска дейност “Ехографско изследване на щитовидна жлеза” е включена в пакет “Ендокринология и болести на обмяната, детска ендокринология и болести на обмяната” и вие не следва да заплащате за нея.

Коментари