Губим ли здравните си права като пенсионери при продължителен престой в чужбина?

Губим ли здравните си права като пенсионери при продължителен престой в чужбина?

Поради настъпилата пандемия се появиха непредвидени проблеми. Бяхме принудени да останем по-дълго от предвиденото в чужбина, при децата ни. И двамата със съпруга ми сме пенсионери. Сега предстои да се завърнем в страната. Ще продължат ли личните ни лекари да ни обслужват, както преди и да ни изписват лекарства, направления, изследвания? Притесняваме се да не сме изгубили правата си, докато сме в чужбина.

Минка Кръстева, гр. Русе

Най-вероятно, като български пенсионери имате издадени формуляр S1/Е121 от Районната здравноосигурителна каса в България за регистрация в здравноосигурителната институция/каса на друга държава от ЕС и питате дали тази регистрация е прекъснала здравноосигурителните ви права в България.

Предвид това, ще посочим, че като български пенсионери, здравноосигурителните ви вноски, съгласно Закона за здравното осигуряване, са за сметка на държавния бюджет.

В този смисъл, регистрацията ви като пенсионер с формуляр S1/Е121 в здравноосигурителната институция/каса на друга държава от ЕС не прекъсва здравноосигурителните ви права в България. 

Тоест, може да използвате медицинска помощ по начина, по който сте я получавали, преди да заминете. При окончателното си завръщане в България трябва да се обърнете към РЗОК, издала S1, за да заявите, че действието на издадения формуляр следва да се прекрати.

Коментари