Каква е процедурата за явяване на ТЕЛК?

Каква е процедурата за явяване на ТЕЛК?

По стечение на обстоятелствата, от началото на тази година съм почти непрекъснато по болници: отстраняване на жлъчка, аблация, Ковид-19, неуспешен опит за влизане в ритъм и втора аблация. Преди пет години ми бе направено успешно клапно протезиране на аортна клапа и оттогава периодически излизам от ритъм и се налага да влизам в болница, защото съм хипертоник. Моля да обясните дали имам право с всички тези заболявания да се явя на ТЕЛК? Как да кандидатствам и пред кого, какви документи да подготвя?

Марин Христов, гр. Кърджали

Право да подаде молба за освидетелстване от ТЕЛК има всеки български гражданин, който може да представи медицинска документация, доказваща здравословното му състояние.

В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза е записано, че личният лекар, а за хората, които нямат такъв – лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец, когато приеме, че е налице:

1. Трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност.

2. Вид и степен на увреждане.

Как да си подготвят документите за ТЕЛК лежащо болни пациенти?

В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на пациента, към направлението по ал.2 личният лекар, а за хората, които нямат такъв – лекуващият лекар, прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

Лекуващият лекар насочва неосигурените пациенти и онези с прекъснати здравни осигурителни права към ТЕЛК. За прегледите и изследванията здравнонеосигурените заплащат по цени на лечебното заведение.

Степента на трайно намалената работоспособност се определя въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания, и данните от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло.

Органите на ТЕЛК определят какви изследвания са необходими, които трябва да представи пациентът, за да могат да се произнесат по отношение на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане за определените заболявания.

Тагове :

Коментари