Колко направления има право да издава личният лекар на един и същ пациент?

Колко направления има право да издава личният лекар  на един и същ пациент?

На дъщеря ми беше издадено направление в края на месец януари за PCR тест, който беше отрицателен. В момента е с характерните за Covid-19 симптоми, като главоболие, отпадналост и липса на обоняние. Има ли право на второ направление?

Елена Демирева, гр. София

Когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна, общопрактикуващият (личният лекар) има право да издава “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) за извършване на ВСМДИ “Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19” на здравноосигурени от неговия регистър, обърнали се към него по повод на оплаквания, свързани с COVID-19 (независимо от начина, по който става това).

Ако личният лекар прецени, че е необходимо, няма пречка да издаде направление за PCR-теста. Няма точно определен брой направления, които общопрактикуващият лекар може да издава за изследването на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19.

Коментари