Най-често забравянето е от недоспиване

Най-често забравянето е от недоспиване

Моля за помощ. В последно време често ми се случва да отида в другата стая и да забравя за какво съм там. Защо се случва това? Може ли да е начало на деменция? 

Ани Богданова - Плевен

Ето как коментира руският невролог д-р Инна Богданова, к.м.н., това явление: “Това е най-честата тема за разговор с мои пациенти и на мои лекции. По принцип обичайните ситуации обикновено се случват в потока от ежедневни задачи. Когато човек е зает с нещо, което е изпълнявал многократно, във всеки следващ момент той го прави автоматично. Ние осъществяваме тези автоматични действия несъзнателно, без да се замислим.

Карането на автомобил например от добър шофьор не изисква от него да възпроизвежда в ума си правилника за движение по пътищата. Виждайки знака пред себе си, той го спазва, без да се замисли. Домакинята, готвейки супа, без проблем си бъбри с приятелката си по телефона, като автоматично добавя съставките и подправките на супата, и то в нужната последователност“. 

11 най-страшни последствия от недоспиването

Намерението да отиде човек в другата стая и да вземе оттам нещо е нова задача, а не автоматично извършено действие. В този процес се включва краткотрайната памет, върху чиято функция влияят следните фактори:

• обем, нещо ново, сложност, структура на информацията;

• интерес, настроение, мотивация;

• общо физическо състояние на организма;

• генетични особености за произволното внимание, забравянето, способността на мозъка към създаване на невронни връзки, обема работна памет;

• навиците на човека в използване на вродените особености на собствената си памет.

Най-често забравянето е обусловено от недоспиване, стрес или заболявания, влошаващи общото здравословно състояние на организма - например повишена температура при простуда или повишено артериално налягане при хипертония. Ако обаче забравянето продължава и след като сте се наспали, оздравели сте, стресът е преминал, това не означава, че причината е в болест на Алцхаймер. 

Изчислиха колко минути недоспиване буквално разбиват човек

Ето няколко полезни съвета:

Правило 1. Просто поставяйте въпросния предмет на място, откъдето ще ви е по-лесно да го вземете, когато ви потрябва. Непременно спазвайте това правило в момента, в който даденият предмет вече не ви е нужен в текущия процес. По-лесно ще ви е да следвате това правило, ако придобиете навика да приемете действието за приключено чак след като всички използвани предмети се окажат на своите си места. Можете да придобиете този навик, ако всеки път обръщате внимание на завършващия етап в ежедневната си дейност в продължение на три седмици. 

Ако в момента, в който се насочите към другата стая за въпросния предмет, мозъкът ви работи в сканиращ режим (мислите за редица други неща), лесно ще забравите за какво точно сте се запътили към другата стая. Оттук:

Правило 2.  Откажете се от многото задачи. Сега, когато вече предметите са по местата си и вие сте съсредоточени на текущия процес, може да ви попречи недостатъчният обем работеща памет. Проблемът е в това, че човек може да помести в оперативната си памет определено количество единици информация, средно 5 плюс-минус 2 еиници. Какво следва тогава?

Правило 3. Окрупняване на единиците. Може да използвате групирането по принципи. Например, ще отида в другата стая за три предмета, които са поставени в шкафа, и три предмета, които са на нощното шкафче. По този начин вместо 6 единици, ние поместваме в паметта си 2 единици. 

Яна БОЯДЖИЕВА

Коментари