От кой ден тече 30-дневният срок на направлението?

От кой ден тече 30-дневният срок на направлението? От датата на издаването му или от следващия ден, каквато е практиката за всички срокове от юридическа гледна точка? Например, ако е издадено направление на 31 юни, до коя дата е неговият срок?

Михаил Добрев, гр. Плевен

В Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г. е договорено в чл.147, ал.5, че „Медицинско направление за медико-диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК №4) е валидно до 30 календарни дни от издаването му. При изчисляване на този срок се брои и денят на издаване на медицинското направление.

Същият принцип на изчисляване на сроковете за валидност е приет и за другите видове медицински направления, издавани по реда на задължителното здравно осигуряване. Целта е да се осигури своевременност, адекватност и ефективност на лечението на пациента, което чрез приемане срока на валидност от деня на издаване на медицинското направление, може да бъде осигурено още същия ден. Като резултат, пациентът в рамките на този ден би могъл да се ползва от своите права на здравноосигурен и да получи преглед при личния лекар, консултация от специалист, да направи необходимите му медицински изследвания, а при необходимост – да постъпи в болница.

Предвид изложеното, както и с оглед улеснение на здравноосигурените, е дадена тази възможност – в един и същи ден да бъдат извършени повече от една медицински дейности.

Коментари