Регламентирани ли са процедурите за физиотерапия?

Регламентирани ли са процедурите за физиотерапия?

Има ли официален регламент кои точно са физиотерапевтичните процедури, които се покриват от НЗОК? Откъде мога да разполагам със списъка?

Стоян Добрев, гр. Кърджали

Съгласно Националния рамков договор за медицинските дейности:

• Чл.153 (1): За физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо първоначален преглед на лекаря - специалист по “Физикална и рехабилитационна медицина”, с оценка на обективното състояние на пациента и назначени видове и общ брой процедури - до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на лекаря специалист, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразени вид и брой на проведените процедури

• (2) Във физиотерапевтичен курс на лечение се включват следните групи процедури:

1. група 1 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

2. група 2 - процедури с кинезитерапевтични техники;

3. група 3 - процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.

• (3) Процедурите от група 1 и/или 2, или 3 от съответните групи, включени в курс на лечение по физиотерапия и рехабилитация, се отразяват непосредствено при провеждането им във “Физиопроцедурна карта” (бл. МЗ №509-89) за физикална терапия и рехабилитация. Физиопроцедурната карта се съхранява в лечебното заведение.

• (4) Прегледите по ал.1 се отразяват в “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1).

Коментари