Трябва ли да бъда информиран от НЗОК дали имам разрешение за ЯМР?

Трябва ли да бъда информиран от НЗОК дали имам разрешение за ЯМР?

През септември бях на преглед при ортопед, който работи с НЗОК. Той прецени, че имам нужда да си направя ЯМР. Обясни ми, че ще опише моят случай в молба до НЗОК за разрешение да си направя изследването и остава единствено да чакам да се свържат с мен от Здравната каса. Вече са минали повече от два месеца, но все още никой не ми се е обадил. Във връзка с гореописаното, имам няколко въпроса. Разгледана ли е въобще молбата ми? Ако е разглеждана, отхвърлена ли е? И дори да ми е отказано това изследване, не трябва ли да бъде информиран даденият пациент за това?

Янко Христов, гр. Кърджали

Високоспециализираното изследване ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се извършва от специалист по образна диагностика на основание на издадено „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) от лекар от извънболничната помощ.

Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в обхвата на извънболничната помощ, на лекарите-специалисти е дадена допълнителна възможност да го назначават.

Освен от определените им средства за медико-диагностични дейности за тримесечието и чрез допълнителни средства – допълнителен брой ЯМР, разпределяни от директора на съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

За целта лекарят-специалист подготвя и представя в РЗОК заявление за отпускане на направление за изследването ЯМР с придружаваща документация, установяваща необходимостта от извършването му.

Комисия в РЗОК разрешава/или прави отказ за ЯМР. Лекарят-специалист по служебен път получава становището от РЗОК и уведомява пациента.

В Централното управление (ЦУ) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма информация за разрешенията/отказите, които директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) издават за извършването на ЯМР.

В този смисъл следва да получите информация от вашия лекуващ лекар или от РЗОК, като предоставите своите данни и тези на лекаря-специалист, подал молбата за ЯМР.

Коментари