Трябва ли да доплащам за лечението на импинджмънт синдром?

Трябва ли да доплащам за лечението на импинджмънт синдром?

Претърпях травма на рамо. Поставена ми е диагноза импинджмънт синдром с частично разкъсване на ротаторен маншон и начална омартроза. Въпросът ми е какво покрива Здравната каса при лечението на такъв проблем? Какви видове лечения по-точно поема? Интересува ме по-специално физиотерапията и оперативното лечение, ако се налага такова. Има ли клинични пътеки, заплаща ли се нещо извън Касата от пациента?

Добромир Стаменов, гр. Бургас

Импинджмънт синдромът на раменната става се дължи на компресия и притискане на меките тъкани между две твърди костни повърхности. Първоначално, при първата поява на болка, трябва да се правят компреси с лед за около 3-4 дни. След поставяне на диагнозата - тендинит на ротаторния маншон и бурсит на субакромиалната бурса, поради наличие на субакромиален импинджмънт, могат да бъдат предписани нестероидни противовъзпалителни препарати за около 10-15 дни. Около 25% от пациентите с импинджмънт синдром се повлияват и оплакванията отзвучават.

Ако болките продължават, необходимо е да бъдат назначени физиотерапевтични и рехабилитационни процедури. Основна е ролята на гимнастиката, която вашият кинезитерапевт ще препоръча. Първоначално тя трябва да се прави под негов контрол и да не се превишава прагът на болката, който задълбочава оплакванията.

Ако въпреки всички лечебни процедури, които се прилагат, оплакванията ви продължават, в мястото на болката - субакромиалното пространство, може да се инжектира кортикопрепарат. Обикновено след такава апликация отзвучаването на болката става бързо при около 90% от пациентите. Всички посочени по-горе медицински процедури се осъществяват в извънболничната помощ, като е необходимо да се обърнете към специалист ортопед, който да ги назначи. Ако и след това оплакванията не са се повлияли, се пристъпва към оперативно лечение.

Операцията се осъществява в рамките на амбулаторна процедура №24 “Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система”, като под артроскопски контрол се прави остеопластика на акромиона. Отнема се неговата предна част - тази, която е отговорна за наличието на компресия на ротаторния маншон и субакромиалната бурса в субакромиалното пространство.

НЗОК поема всички разходи по тази амбулаторна процедура с изключение на стойността на еднократните артроскопски изделия, когато те се използват.

Коментари