Как да определите биологичната си възраст?

Как да определите биологичната си възраст?

За пълна и най-точна диагноза има разширени изследвания за състоянието на човешкото здраве. Те могат да се извършват в здравни центрове и лаборатории.

У дома можете да определите биологичната си възраст с помощта на специални формули и тестове. Те са по-малко информативни, но са доста подходящи за приблизително определяне на състоянието на организма.

Формула за определяне на биологичната възраст

За да определите биологичната си възраст, трябва да запишете следните показатели:

• Календарна възраст (CV) в години

• Височина в метри (P)

• Обиколка на талията (ОТ) в сантиметри

• Обиколка на ханша (OH) в сантиметри

• Тегло (B) в килограми.

След това трябва да изчислите коефициента на стареене (ACC) – ще е необходим за изчисляване на биологичната възраст.

За жени: KSSf \u003d (OT × B): (OB × P2 × (14,7 + 0,26 × RL + 0,01 × RL)).

За мъже: KSSM = (OT × B): (OB × P2 × (17,2 + 0,31 × RL + 0,0012 + RL)).

Тук P2 е височината в квадратни метри, а RL е разликата в годините между календарната възраст и възрастта на физиологичната норма (за жените тази цифра е 18, за мъжете – 21).

След като сме уточнили всички показатели, изчисляваме биологичната си възраст (BV) по формулите:

За мъжете: BV = KSSm × (KV-21) + 21.

За жените: BV = KSSzh × (CV-18) + 18.

Например, да вземем следните данни за жена:

• Календарна възраст – 30 години;

• Височина – 1,7 м;

• Обиколка на талията – 75 см;

• Обиколка на ханш – 95 см;

• Тегло – 60 кг.

Изчисляваме KSS (според формулата за жени):

1. В малките скоби (ОТ x B) получаваме: 75 x 60 = 4500.

2. Изчисляваме RL (изваждаме 18 от възрастта). 30 - 18 = 12.

3. Разглеждаме това, което е в големи вътрешни скоби. Първо, извършваме умножението:

0,26 х 12 = 3,12.

0,01 х 12 = 0,12.

След това добавяме:

14,7 + 3,12 + 0,12 = 17,94.

Сега умножаваме всичко в големи скоби:

95 (OB) x 2,89 (това е ръстът на квадрат - изчисляваме 1,7 по 1,7) x 17,94 = 4925.

4. Извършваме делението:

4500 : 4925 = 0,9 (научихме коефициента на стареене).

Дешифриране на резултатите:

• от 0,95 до 1,05 включително — степента на стареене съответства на нормата;

• по-малко от 0,95 - забавено стареене;

• повече от 1,05 - ускорено стареене.

5. Сега, след като научихме на какво е равно KSS, разглеждаме биологичната възраст (според формулата за жени):

BV \u003d 0,9 × (30-18) + 18 \u003d 28,8 години (биологичната възраст на 30-годишна жена).

Коментари

Пита Гор 31.07.2022 1:59

Докато сметна, ще остарея

Пита Гор 31.07.2022 1:59

Докато сметна, ще остарея