Иван Паунов: Целта на радиестезията е да открием причините за енергийния дисбаланс

Иван Паунов: Целта на радиестезията е да открием причините за енергийния дисбаланс

Иван Паунов е председател на Управителния съвет на Сдружение “Българско радиестезично общество”. Предлагаме ви интересен и полезен разговор с г-н Паунов по темата радиестезия и кога тя може да е полезна в лечението на различни страдания.

- Г-н Паунов, на 11 май отбелязахте Деня на радиестезията в България, затова в началото искам да ви попитам откога се говори за тази наука и се практикува?

- За първи път г-н Бъчваров създава Дружество по радиестезия във Варна, което обаче впоследствие, по време на социалистическия период, забраняват. А иначе, радиестезията като такава съществува от хиляди години, първите писмени сведения са от около преди 8 хиляди години. 

- Моля да дадете определение за радиестезията. Какво обхваща този термин?

- Разпространеното определение се базира на двете думи, от които се състои – от латинската радиато, което ще рече излъчване и гръцката естезис – долавяне. Факт е, че всяко нещо в природата, във Вселената, приема и предава вълни. Много доказателства има в това отношение, включително и в науката. И точно улавянето на тези вълни прави радиестезията толкова ценна, тя може да бъде приложена във всички области на живота. Защото, както казах, всичко около нас излъчва – приема и предава вълни.  

- Само диагностика или и терапия предполага прилагането на тази наука?

- На първо място, естествено, е диагностиката. Защото „боли ме коремът” например, е много общо казано. Ние трябва да открием какво точно и къде го боли този човек. Това е много важно, защото, за да свършим работа, трябва да знаем какво е състоянието и какъв трябва да е крайният резултат. В този конкретен пример, както и във всички случаи на дискомфорт и болка, нашата задача е да балансираме енергиите на човека така, че той да няма болка и да се чувства комфортно. Това е в най-общи линии характерното за радиестезията.    

- А как точно се случва диагностиката при вас? 

- Това, което аз основно използвам, е махалото, което реагира при определени условия. Но освен махало, използвам и т.нар. цифров вълномер, който има 9 999 честоти. Те са свързани с излъчванията на органите в човешкия организъм. Така че, с тях много бързо и лесно можем да установим дисбаланса, да направим много сериозна картина на състоянието в рамките само на около 3 часа. Което при други условия ще отнеме дни, да не кажа месеци. 

Иван Паунов

- А може ли радиестезията да се прилага и за балансиране на енергията ни?

- Разбира се, че може, това е крайната цел. Когато установим енергийно разбалансиране, трябва да балансираме. Трябва да се спрем на т.нар. психо-био-физиологична хомеостаза – енергийното равновесие в нашия организъм 

А ние имаме начини, с които да въздействаме. Аз прилагам т.нар. Универсална интегративна радиестезична методика, като значение има опитът, който съм натрупал и базовите знания, дадени от гениалната Л.Г. Пучко. 

Има случаи, в които не просто измерваме причините за това енергийно разбалансиране. Ние знаем първите стъпки, които трябва да направим. Проверяваме и ако не се получи, започваме по общия ред, т.е. намираме причината за енергийното разбалансиране. За целта разполагаме със стотици диаграми, където са изписани причините и започваме да търсим по тях.  

Докторите са тези, които поставят диагнози. В радиестезията не казваме „ти имаш колит, цистит” и т.н. Просто  откриваме проблем, като в случая проверяваме пикочния мехур и откриваме, че има някакво енергийно разбалансиране. След като балансираме, циститът изчезва. Обяснявам образно, за да стане ясно, а иначе, при нас говорим за ниска или висока хомеостаза, или енергетика.

- Лесно ли откривате дисбаланса? 

- На пръв поглед звучи доста лесно, но не е точно така. Защото, когато имаме проблем, търсим задължително причините. Ние не се насочваме към симптома. Когато имаме дисбаланс, свързан с болка, няма как да се справим с нея. Ние ликвидираме  причините, затова нашите резултати са трайни. 

Д-р Орлин Драганов: Радиестезията има огромно приложение в медицината

- Какво е най-характерното за тази наука?

- Първият важен принцип при нас е, че подхождаме от базата на вселенските закони. А един от законите, за който вече споменах, е, че всяко нещо в природата приема и предава вълни. Това е недвусмислено, доказуемо с всякакви методи. И не може да бъде иначе, защото няма ли приемане и предаване на вълни, няма ли вибрации, няма да има Вселена. 

Другият вселенски закон: За всяко следствие си има причина. За пореден път ще посоча, че трябва да се открие причината и тя да се третира, което вече е друга тема. Смятам, че това е важно да се знае от хората. 

Другият вселенски закон, на който стъпваме, е, че Вселената е  разумна. Ние сме длъжни да открием много неща в това огромно знание. Това са вселенските закони, на които стъпваме и по които работим. Нищо не съществува само по себе си. 

Вижте, дано бъда разбран, радиестезията не същесвува просто като такава. Да го кажа така: има го нещото – приемането и предаването на вълни. Ние трябва да ги уловим, да разберем какво се случва, да търсим причината защо възникват тези дисбаланси.

Така че, всяко нещо е строго практически приложимо. Искам да изтъкна и ясно да се разбере: ние не предполагаме, ние търсим, докато намерим причината. С предположения не можем да постигнем този перфектен енергиен баланс в човешкия организъм. Така че, всяко нещо трябва да бъде точно измерено, да бъде открито, проблемът да бъде ликвидиран с нашите методи и след това да наблюдаваме процеса.     

Яна БОЯДЖИЕВА  

Коментари