През колко дни мога да купувам лекарствата по рецептурна книжка?

През колко дни мога да купувам лекарствата по рецептурна книжка?

На 28.1.2022 г. личният лекар ми предписа с рецептурна книжка по Здравна каса лекарства за три месеца. На 30.1.2022 г. закупих от аптеката лекарствата за първия месец  (по “отрязък” А). Кога мога да купя лекарствата за следващия месец по “отрязък” В?

Силвия Николова, 43 г., гр. Стара Загора

Отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А) се изпълняват последователно в нормативно  регламентираните срокове, считано от датата на издаването й, съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти:

• до 15 календарни дни – за отрязък А;

• от 25 до 45 календарни дни – за отрязък В;

• от 50 до 75 календарни дни – за отрязък С.

При наличие на предписания на повече от една рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК №5 и образец МЗ - НЗОК №5А) с предписания за различен брой дни, рецептите се изпълняват на датата на най-късия срок,  но не по-рано от 25-я ден.

Коментари