Иновативни устройства отчитат глюкозата

Иновативни устройства отчитат глюкозата

Новите технологии подобряват живота на стотици пациенти с диабет в България. У нас вече може да бъде намерена иновативната система, чрез която хората на инсулинова терапия имат възможност да проследяват стойностите на глюкозата си, без да е необходимо да взимат кръв от пръста, както ставаше досега. 

Устройството помага на пациентите да контролират диабета си, като проследява данните за нивата на глюкозата непрекъснато, в реално време. Това става с помощта на малък сензор, поставен подкожно, и предавател, който изпраща получените данни чрез връзка с Bluetooth към съвместим мобилен телефон.

Кой издава документите за получаване на безплатен глюкомер?

Само с един поглед върху телефона човек проследява показанията на глюкозата и научава как се променят. Когато стойностите на кръвната захар се повишат или спаднат, системата алармира и изпраща известия. 

Пациентите могат да видят и обобщени резултати за период по избор: 3, 7, 14, 30 или 90 дни. Приложението дава статистика, тенденции и насоки в нивата на глюкозата. 

Коментари