Имам ли право на мамография, ако съм на 30 години?

Имам ли право на мамография, ако съм на 30 години?

Имам ли право на 30 години на направление от личен лекар за мамография и преглед от мамолог?

Дарина Михайлова, гр. Пловдив

Предвид възрастта, която сте посочили, имате право на „Ехографско изследване на млечни жлези“. То е високоспециализирано изследване от пакет „Образна диагностика“, което общопрактикуващият лекар може да назначи на жени от 30- до 50-годишна възраст - веднъж на 2 години, при извършването на профилактичен преглед, който е задължителен за всички здравноосигурени и на който те имат право един път в рамките на календарната година.

Личният лекар издава направление за „Мамография на млечни жлези“ – за жени от 50-до 69-годишна възраст, включително веднъж на 2 години.

Ако в случая не става дума за профилактичен преглед, личният лекар може да назначи ехография на млечни жлези, но само по преценка и при необходимост.

Всички посещения извън задължителния профилактичен преглед са по повод на остро или хронично заболяване, за които личният лекар разполага с определена сума за медико-диагностични изследвания.

Коментари