Колко болнични ми се полагат след артроскопия?

Колко болнични ми се полагат след артроскопия?

Имам направена артроскопия. Интересува ме на колко болнични имам право максимално, след операцията, от ЛКК?

Николина Йовчева, гр. Пловдив

В случаите, в които след болничното лечение осигуреното лице се нуждае и от домашно лечение, при изписването му от лечебното заведение се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 календарни дни за домашно лечение.

Болничният лист се издава в деня на изписването от лечебното заведение за болнична помощ и се отразява в историята на заболяването и в епикризата, като се обосновава необходимостта от отпуск за домашно лечение.

Общопрактикуващият лекар насочва пациента към ЛКК в извънболничната помощ за продължение на болничния лист, издаден от лечебното заведение за болнична помощ.

Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно.

В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл.45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Коментари