Нова рубрика: “Здрав род - здрав човек”: Здравето е осъзната и неподправена любов!

Нова рубрика: “Здрав род - здрав човек”: Здравето е осъзната и неподправена любов!

Уважаеми читатели, във в. „Доктор” вече ще можете да четете статии в новата ни рубрика „Здрав род - здрав човек”, написани от Аида Марковска. Тя е холистичен и родов терапевт и преподавател, мотивационен оратор, евдемонолог (изследовател на щастието), човек с богат и съществен опит в холистичния подход към здравето на човека във всички негови аспекти.

От 2012 г. се интересува и занимава с терапия на рода и родовите потоци. Тя е основател на Школа за родова терапия „Задругата на родонавтите“. В школата от 2019 г. се обучават родови терапевти, които са призвани и мотивирани да преобразуват родовите травми в родови творчески импулси и така да се дава тласък на доброто и здравето в българските родове. Аида е откривател в прилагането на родова терапия чрез български етно- и обредни традиции, което се оказва изключително високорезултатно в подобряването на родовата ни орис. 

От 2009 г. Аида Марковска е рейки учител и преподавател в повече от десет различни енергийни и езотерични системи.

Аида Марковска има широка обществена дейност. От 2010 г. тя е в екипа на организаторите на Фестивала на здравословния живот „Здравей, Здраве!“ и основател на Ангелския фестивал в Пловдив от 2015 г. Често можете да я срещнете на фестивалите „Здравей, Здраве!“ в цялата страна, където изнася лекции и сказки по различни теми.

Повече за Аида Марковска и работата й можете да научите на нейния сайт: https://aida.bg/za-aida

Родът и човекът си приличат. Ако някой извърши нарушение, родът се разболява. Ако човек е под стрес и не прави правилните за себе си неща – също се разболява. Болестта и на рода, и на човека са тежко и нежелано състояние, всеки се стреми да оздравее и да намери лечението и своя най-добър лечител.

В рода, както и при човека, тече живителна субстанция, чрез която цялото се захранва и оцелява, живее. Тази субстанция в тялото ни е кръвта, а в рода - това е потокът на любовта. 

Любовта, също както и кръвта, идва чиста и обогатена и се връща отново, отдала себе си на цялото. Изначално, още от Източника, през всички наши предци към всеки от потомците тече сила, енергия, която е живителна. Без нея ние никога нямаше да се родим, да оцелеем, да ни има. Когато тя влиза във всеки от нас, ни дава сила, но за да продължи към тези, които идват в бъдещето, е нужно да я обогатим с чиста обич и привързаност. Само така тя тече по своя път през рода и носи здраве, благополучие и радост на потомците ни. Тази енергия е необходима, но понякога нейният поток така силно намалява, че почти не се усеща, а за някои хора от рода тя е в съвсем минимални количества. Когато енергията на любовта е нищожна, човек се чувства отхвърлен, неуспешен, необичан, пренебрегнат, откъснат, самотен, беден, болен… Някои от вас, скъпи читатели, ще се разпознаят в тези думи и ще се запитат: „Защо?“. 

Когато чистата родова енергия идва, тя може да бъде употребена за добро или пък не – чрез нея е възможно да се реализират и действия, чувства и мисли, породени от гняв, мъка, отчаяние, болка, нещастие. Ако енергията твори заедно със своя приемник в светлата страна на живота: съзидава, опрощава, обича, подхранва, опазва и възстановява мира и хармонията, то тя се отдава точно с тези качества и към потомците. 

Характеристиките на тази енергия, която предаваме към следващите след нас, са под формата на грижа и отговорност. В това се изразява любовта към идните поколения – ние искаме те да растат, да се възпитават и живеят спокойно, разумно, честно и с достойнство. Така енергията на любовта тече в артериите на рода. Когато тази любов се адресира към предците, тя носи качествата на благодарността и уважението, на признателността и почитта. Обръщайки се към тези преди нас, ние се изпълваме с чувство на благост и мъдрост, попивайки техните знания и уроци, без осъждане и преценки дали са се справили, дали са били успешни, добри или лоши. Така енергията на любовта тече във вените на рода, връщайки се отново към тези, от които сме я получили, за да я обогатят с добрите си дела и мисли. 

В рода присъстват всички: тези, които вече са починали, тези, които сега са живи и онези, които ще се родят. Затова силата на любовта е нужно да минава през всеки от тях, но тя може да бъде силно изразена и разпозната само при живите. Именно ние, които сме тук сега, в този момент, носим в себе си цялата родова история и нейната сила, смисъл и значение, ще предадем на следващите. Но това ще се случи, едва след като я обогатим или пък отнемем от нея. Ако това ограбване се е случило преди нас, любовта идва оскъдна, нямаме сили да се зарадваме, боледуваме, отчайваме се, предават ни, омаломощаваме се. 

Как да засилим потока, от който зависи да сме щастливи и здрави? Вече вероятно сте се досетили - като живеем в любов, като се обърнем към родителите си и тези преди тях с много признателност и я изразим чрез мисли, думи и дела. А после създадем децата си и ги отгледаме с внимание и истинска загриженост и отдаденост. Така енергията на рода се развива, ние добавяме сътворчество към Източника и родът ни става силен, мощен и уважаван. А когато принадлежим към подобен род, самите ние имаме повече сила, която може да отдадем и на още по-велики дела - важни за народа и човечеството.

Потокът на любовта съдържа в себе си и потоците на здравето, късмета, властта и изобилието, защото е висш поток, даден на рода ни като еманация на цялото добро на земята. Заедно с него се подреждат и потоците на творческата енергия и на знанието. 

За всички тях ще ви разкажа в следващи статии! Сега вече всеки от вас знае - здравето е осъзната и неподправена любов!

Аида Марковска, родов терапевт,

6 ноември 2023 г.

Коментари