Какви профилактични прегледи се позволяват на пациенти над 50 г.?

Всички здравноосигурени над 18-годишна възраст имат право на ежегоден задължителен профилактичен преглед в рамките на календарната година

Какви профилактични прегледи се позволяват  на пациенти над 50 г.?

Моля да уточните на какви безплатни профилактични прегледи и лабораторни изследвания имам право след навършени 50 години? Поставям този въпрос, защото установявам, че личните лекари включват различни изследвания по време на тези прегледи.

Павел Христов, гр. Русе

Какво включва профилактичният преглед?

Всички здравноосигурени над 18-годишна възраст имат право на ежегоден задължителен профилактичен преглед в рамките на календарната година при общопрактикуващия лекар и на определен обем изследвания, включени в него, съобразно възрастовата група, в която попадат.

Профилактичният преглед включва за всички хора над 18-годишна възраст: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ) и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12т. се извършва ежегодно за календарна година.

 

За мъже на 50+ се извършва изследване PSA - веднъж на две години.

За мъже над 40-годишна възраст се назначава медико-диагностично изследване на триглицериди, общ холестерол и HDL-холестерол и LDL-холестерол - веднъж на пет години.

За хората от 46- до 64-годишна възраст - пълна кръвна картина - веднъж на пет години.

Коментари

Колева 09.10.2019 14:54

Какви са прегледите за жени 50+?

Здравни се шегува. 09.10.2019 22:32

Всичко това може да го прави и кондуктурката в автобуса.

Здравни се шегува. 09.10.2019 22:34

Всичко това може да го прави и кондуктурката в автобуса.