Какво покрива Европейската здравна карта на студенти в Германия?

Какво покрива Европейската здравна карта на студенти  в Германия?
От октомври тази година ще бъда студент в Германия. В сайта на университета ми е записано предварително да се осведомим какви услуги покрива Европейската здравна карта (ЕЗОК), за да бъдем готови да заплатим допълнително други, ако се налага. Въпросът ми е: на практика какво покрива картата в детайли? Например, в случай на хоспитализиране в болнично заведение (хранително отравяне, алергия, сериозни простудни заболявания като пневмония, тежки травми - счупване на крайник), представяйки ЕЗОК от България, ще бъде ли необходимо да заплащам някакви услуги и ако да - какви? Много ви благодаря предварително за отзивчивостта!
Станислава Христова, гр. София


Предназначението на Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е да гарантира директен достъп на българските здравноосигурени граждани до лекари и лечебни заведения при временен престой в другите държави - членки на Европейския съюз (на българските студенти за времето на обучението), когато обаче целта на престоя в тях не е медицинска/лечебна.

Картата покрива спешна и/или неотложно необходима медицинска и дентална помощ в държави от Европейския съюз (ЕС), т.е. когато е налице внезапно възникнало остро медицинско състояние или обострено хронично заболяване, и когато пациентът не може да се завърне в собствената си държава на здравно осигуряване, без да наруши предварително планирания срок на временен престой в другата страна. Състоянието се определя дали е спешно или неотложно от лекуващия лекар в другата държава (в случая Германия), а не от пациента, като чуждият лекар определя вида, обхвата и обема на необходимите спешни медицински услуги, които могат да се предоставят на пациента срещу валидна ЕЗОК. Помощта следва да е получена в лечебни заведения, работещи с местен здравен фонд, и се получава по реда за местните осигурени. Ако местната здравно-осигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса, тя се заплаща и от българските граждани, като заплатената сума не подлежи на възстановяване при завръщането в България.

ЕЗОК не е предвидена за провеждане на профилактични прегледи, планирано лечение, диагностика и/или изследвания извън компетентната държава на осигуряване, поради което ако пациентът сам пожелае да се лекува в друга държава от ЕС, той ще трябва да представи европейски формуляр за планираното лечение (S2) или лично ще заплати цената на ползваните медицински услуги в другата държава.

Повече информация за здравноосигурителните права на гражданите в Европейската общност може да прочетете на интернет страницата на НЗОК.

Коментари