Какъв е редът за изравняване на здравните осигуровки от Англия към България?

https://zdrave.to/saveti-ot-spetsialisti/kakv-e-redt-za-izravnyavane-na-zdravnite-osigurovki-ot-angliya-km-blgariya Zdrave.to
Какъв е редът за изравняване на здравните осигуровки от Англия към България?

След като следвах инструкциите на служителите в местния клон на здравна каса, подадох документи за форма У1 (U1) от Англия, в която са описани всички години на заетост и плащане на здравни осигуровки. В него обаче има разминаване между личния ми акаунт в Англия и данните от формуляра. Във формуляра съм здравно осигурена до 20.03.2020 г. и нямам осигуровки след това, а в акаунта съм осигурена до 03.2023 г. (като последна дата за подаване на self-employed tax return, плюс заплащане на дължимото за данъци и осигуровки след това). Процесът, който ми предложиха от НАП и Здравна каса, е да събера всички документи, нужни им да подадат запитване за формуляр У1 отново и да чакам 6-7 месеца за обратна връзка от Англия. Бихте ли ме посъветвали дали има по-бърз и праволинеен процес, който мога да следвам, за да успея да представя нужните доказателства и да бъда здравноосигурена в България най-накрая? 

Миглена Добрева, гр. Смолян

В правомощията на НЗОК/РЗОК е да изиска формуляр S041 по служебен път от Великобритания.

Формуляр S041 е официалният документ, който служи за сумиране на завършени здравноосигурителни периоди от държава-членка на Европейския съюз (ЕС), Европейската икономическа общност (ЕИП), Конфедерация Швейцария и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Необходимо условие за изискване на унифицирания европейски формуляр S041 от Великобритания е да се попълни заявление за служебен обмен на документи за завършени здравноосигурителни периоди, съгласно чл.6 от Регламент (ЕО) 883/2004 и чл.12 (1) от Регламент (ЕО) 987/2009. То е публикувано на интернет-страницата на НЗОК (www.nhif.bg) в рубрика „Международна дейност“, подрубрика „Европейска интеграция“ – линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в различни държави от ЕС“.

В заявлението се посочва здравноосигурителният номер и периодите на осигуряване във Великобритания. Прилагат се копие от последен Payslip, P45, Р60 и попълнена анкетна карта – СА3916.

Полученият формуляр S041 от Великобритания трябва да представите в териториалната дирекция/офис на Националната агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес у нас.

В допълнение, на официалната интернет-страница на НАП - www.nra.bg е поместена информация за документите, които могат да бъдат представени относно възстановяването на здравноосигурителни права в България.

След като има разминаване на данните във формуляр У1 (U1) и вашия акаунт, информация следва да ви предостави британската осигурителна институция.

Горещи

Коментирай