Млечните продукти намаляват риска от хипертония

Млечните продукти намаляват риска от хипертония

В тази статия се разглеждат някои от най-интересните и важни изследвания върху хипертонията през 2020 г. Обхванати са редица теми, включително за въздействието на COVID-19 при това заболяване, ролята на храненето и влиянието на млечните продукти върху развитието на тази масова днес болест, пише на сайта medicalnewstoday.com.

Според Световната здравна организация (СЗО), около 1,13 милиарда души по света имат хипертония (високо кръвно налягане). СЗО също така посочва, че през 2015 г. 1 от 5 жени и 1 от 4 мъже са имали хипертония. В прегледа от 2020 г. се заключава, че “хипертонията е водещ модифициран рисков фактор за сърдечносъдови заболявания и преждевременна смърт в световен мащаб” и че разпространението й нараства. 

Разбира се, през 2020 г. COVID-19 засенчи всичко друго, така че изглежда разумно първо да бъде разгледана именно темата, която се отнася както за хипертонията, така и за коронавируса.

Кръвно налягане и COVID-19

През май м.г. “Американски вестник за хипертония” публикува статия относно отношенията между високото кръвно, лекарствата за него и COVID-19. Към началото на пандемията някои учени се опасяваха, че високото кръвно налягане може да бъде рисков фактор за COVID-19. Експерти също се чудеха дали антихипертензивните медикаменти може да увеличат риска от заразяване със SARS-CoV-2. 

Тъй като и двете заболявания - COVID-19 и хипертонията са по-чести при по-възрастните хора, е трудно да се разделят двете поотделно. Както обясняват авторите на въпросната статия, “хипертонията е извънредно честа при възрастните хора и те са изложени на особен риск от заразяване с COVID-19”. 

Центровете за контрол на заболяванията и превенцията (CDC) в САЩ също заявяват, че “както други сърдечносъдови или мозъчно-съдови заболявания, така и хипертонията може да увеличи риска от тежко протичане на COVID-19”.

Хипертонична терапия

Някои хипертоници приемат инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостерон (РААС), като ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE). Тези лекарства могат потенциално да повлияят на активността на ACE2 рецепторите, които са точката, където SARS-CoV-2 влиза в клетките. Има някои доказателства, че инхибиторите на РААС увеличават броя на ACE2 рецепторите. Както обясняват авторите, това “теоретично може да увеличи поразяването на белия дроб от вируса на SARS-CoV-2”. 

От друга страна, някои изследвания показват, че инхибиторите на РААС могат да предпазват белите дробове от увреждане по време на COVID-19. Въпреки че дискусията продължава, на този етап не изглежда да има значителна връзка между антихипертензивното лечение и риска от COVID-19. Голямо проучване, публикувано през юни м.г., заключава, че “не е установило значително увеличение на вероятността от по-тежко протичане на инфекцията сред пациенти, които се лекуват с пет общи класове на антихипертензивни лекарства”. 

Лекари посочиха най-лесната превенция на хипертонията

През август м.г. значителен преглед над въздействието на инхибиторите на РААС върху риска от COVID-19 заключил, че тези лекарства може да имат лек защитен ефект. Авторите пишат, “този метаанализ показа, че риска от смърт или критични събития може дори да намалее с използването на инхибиторите, въпреки че анализът не е статистически значим”.

“Променливостта е от значение”

В края на краищата лечението на хипертонията е значителна грижа за обществото и разбирането как да се намали въздействието й остава спешно. За да се диагностицира хипертонията при млади хора, експертите препоръчват лекарите да правят по няколко измервания на кръвното налягане периодично. Въпреки това, според проучване от тази година, това може да не е най-добрият подход.

Изследването, което се появява в “JAMA кардиология”, се основава на по-ранни проучвания, които предполагат, че по-високата вариабилност в показанията на кръвното налягане може да има връзка с по-голям риск от сърдечносъдови заболявания. За изследването учените оценили показанията на кръвното налягане при 3394 афроамериканци и бели участници. Около 10 години след проучването, д-р Юичиро Йано, доктор по медицина, асистент в Катедрата по семейна медицина и обществено здраве в Дюръм, NC, и негови колеги, идентифицирали участниците, които са показали вариации при кръвното налягане. 

Те продължили да ги наблюдават през следващите 20 години, за да изследват потенциалната връзка със сърдечносъдови заболявания. Авторите установили, че за всяко кръвно налягане с 3,6 милиметра живак (mmHg) над нормата в млада и зряла възраст, рискът от сърдечносъдови заболявания е с 15% по-висок през следващите 20 години.

За млечните продукти 

Проучване, което се появява в списанието “Отворени изследвания и грижа за диабета”, достигнало до изненадващо заключение тази година. Проучването, което използвало данни от почти 150 000 души, заключило, че по-високият прием на млечни продукти има асоциации с по-нисък риск от развитие на високо кръвно налягане и диабет. Те също така, установили, че повишената пълноценна консумация на млечни мазнини е свързана с по-ниски нива на метаболитен синдром.

 Въпреки че проучването има някои ограничения, авторите заключават: “Ако нашите констатации са потвърдени в достатъчно големи и дългосрочни опити, тогава увеличаването на млечните продукти може да представлява осъществим подход към намаляването на хипертонията по целия свят”. 

Заслужава да се отбележи, че има няколко изпитани начина за намаляване на кръвното налягане, включително упражнения, редуциране на приема на сол и загуба на тегло. Ако се притеснявате за вашето кръвно налягане, говорете с лекаря си. В световен мащаб все още липсва осъзнаване за значението на високото кръвно налягане за здравето.

Борис АЛЕКСАНДРОВ

 

Коментари