Възможно ли е да се поставят нови протези след 4 години?

Възможно ли е да се поставят нови протези след 4 години?

На дядо ми са правени тотални зъбни протези с отстъпка по Здравна каса през април 2019 г. Минали са 4 години оттогава. Той отслабна на килограми и тези протези са неизползваеми вече. Може ли да си направи нови тотални протези по Здравна каса след този четиригодишен период?

Станимира Богданова, гр. Пазарджик

Когато е минал регламентираният срок в Националния рамков договор (НРД) 2020-2023 г. за денталните дейности – в случая 4-годишен период от дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст с горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза, видно от медицинската документация или направена справка, то на всеки здравноосигурен при необходимост могат да бъдат направени гореописаните дентални дейности.

Коментари