Заплаща ли се издаването на направление за специалист при деца под 18 години?

Заплаща ли се издаването на направление за специалист при деца под 18 години?

Децата ми са под 18 г. Освободени ли са от каквито и да е било такси за издаването на направление от ОПЛ за преглед от специалист?
Дарина Йорданова, гр. Казанлък

Издаването на направление от общопрактикуващия лекар (ОПЛ) е в резултат на извършен преглед/консултация, което се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигурения/родител/настойник. За оказаната медицинска помощ, съгласно Закона за здравното осигуряване, здравноосигуреният дължи само потребителска такса за прегледа, освен ако не е освободен от нея.

Децата са освободени от потребителската такса.

Коментари