Какви лекарства мога да получа за лечение на Ковид?

Какви лекарства мога да получа за лечение на Ковид?

Искам да попитам има ли безплатни лекарства за Ковид-19,  как и кой трябва да ги изписва?

Борислав Найденов, гр. Петрич

Лекарствата, които ще бъдат отпускани на пациентите с леки или със средно тежки симптоми на коронавирус, преминали през COVID зоните, са разпределени в три групи – антибиотици, кортикостероиди и медикаменти, повлияващи кръвосъсирването. В списъка с безплатни лекарства са включени лекарствени продукти, принадлежащи към следните международни непатентни наименования /INN/:

• Cefuroxime

• Azithromycin

• Levofloxacin

• Enoxaparin

• Nadroparin

• Bromhexine

• Budesonide - Inha-lation powder

• Dexamethasone

• Clopidogrel

Правилата за реда за предписване и отпускане на лекарствените продукти за домашно лечение на задължителноосигурените пациенти с  COVID -19  за времето на обявената извънредна епидемична обстановка са публикувани на интернет-страницата на НЗОК в рубриката „Лекарства, медицински изделия и храни“ – подрубрика „Търговци на дребно с лекарства – аптеки“. 

 

Коментари