Откриха тайната на имунитета, която гарантира 100 години живот?

Откриха тайната на имунитета, която гарантира 100 години живот?

С увеличаването на продължителността на човешкия живот нараства и броят на хората, които доживяват до 100 и повече години. Изследователите са установили, че столетниците имат уникален състав и активност на имунните клетки, което им осигурява имунна система, която им помага да живеят по-дълго. Учените смятат, че тези открития могат да се използват за разработване на терапии за здравословно стареене, пише в своя статия сайтът medicalnewstoday.com.

Продължителността на живота на хората се е увеличила повече от два пъти от 1900 г. насам. Средната продължителност на живота в световен мащаб се е увеличила от 31 години през 1900 г. на 73,2 години през 2023 г. и се очаква да нарасне до 77,1 години през 2050 г.

Нараства и броят на хората, които достигат 100 и повече години. Изследователите изчисляват, че през 2015 г. в света е имало около 450 000 столетници, като се очаква броят им да нарасне до 3,7 милиона през 2050 г. Според предишни изследвания, от началото на 2000 г. хората, живеещи 100 и повече години, в световен мащаб ще се увеличат над пет пъти между 2005 и 2030 г. 

Ново проучване, ръководено от изследователи от Медицинския център „Тъфтс“ и Медицинския факултет на Бостънския университет, помага да се отговори на въпроса на какво се дължи дълголетието, като установява, че столетниците притежават уникален състав и активност на имунните клетки, което им осигурява високофункционална имунна система и им позволява да живеят по-дълго. Учените смятат, че тези открития могат да се използват за разработване на терапии за здравословно стареене. Проучването е публикувано наскоро в списание „Lancet eBioMedicine“.

С напредването на възрастта всички части на тялото претърпяват промени, включително и имунната система. Според д-р Скот Кайзер, гериатър и директор на Гериатричното когнитивно здраве в Тихоокеанския институт по неврология в Санта Моника, Калифорния, има две основни концепции за това как се променя имунната система с напредването на възрастта. 

„Едната е имуносенс и това е свързаният с възрастта процес на имунна дисфункция“, обяснява той. - Така че промените в състава и функциите на имунната ни система с течение на времето могат да доведат до лоша имунна функция при по-възрастните хора.

А това е тясно свързано с уязвимостта на хората към инфекции, автоимунни заболявания и дори различни видове рак. И след това има този въпрос за възпалението, което е термин, използван за описване на свързаното с възрастта увеличаване на възпалението поради високите нива на провъзпалителни маркери в кръвта и различните тъкани в тялото.

Тибетска гимнастика за дълголетие

Това е силен рисков фактор за всякакви заболявания, включително невродегенеративни процеси, като болестта на Алцхаймер, например. Така че има какво да се разгледа по отношение на имунната функция с течение на времето и как промените в имунната ни система с възрастта могат да ни направят по-уязвими или да ни предпазят“, добавя лекарят.

Изследване на „елитен“ имунитет

Според д-р Таня Карагианис, старши биоинформатик в Центъра за количествени методи и наука за данните в Института за клинични изследвания и проучвания на здравната политика към Медицинския център „Тъфтс“ и водещ автор на това проучване, тя и екипът й решават да изследват имунната система на столетници, тъй като с възрастта настъпват промени в имунната система, включително в нейната функция и клетъчен състав, а тези промени могат да доведат до заболявания, свързани с остаряването. 

„При много столетници се наблюдава забавяне на появата на болести, свързани с остаряването, и това предполага наличието на „елитен“ имунитет, който продължава да бъде високофункционален, дори в изключително напреднала възраст“, казва тя. 

За целите на това проучване изследователите извършват секвениране на единични клетки на категория имунни клетки, наречени периферни кръвни мононуклеарни клетки (PBMCs), от кръвни проби, взети от седем столетници, включени в проучването „New England Centenarian Study“. 

„Използвахме едноклетъчни данни и приложихме нови изчислителни методи, за да анализираме имунните клетки, които циркулират в имунната система през целия човешки живот. Разгледахме разликите в присъствието на специфични типове имунни клетки в по-младите възрасти и в крайната старост, и открихме специфични за клетъчните типове промени при стареенето и крайната старост.

Взехме също така същите клетъчни типове и изследвахме разликите в генната експресия през различните възрасти, за да открием отделни модели на генна експресия на екстремното дълголетие, които се променят с възрастта, но също така са уникални за екстремната старост“, добавя д-р Карагианис.

Уникални клетъчни типове при столетниците

При анализа изследователите потвърдили наблюденията, направени в предишни проучвания на стареенето, които идентифицирали уникални промени в състава и транскрипцията на специфични клетъчни типове, открити само при столетниците, които отразяват нормалните имунни реакции. Те също така установили, че столетниците имат специфични за изключителното дълголетие характеристики на клетъчните типове както по отношение на гените с промени, свързани с възрастта, така и по отношение на гените, експресирани уникално при столетниците. 

Точката на дълголетието ни пази здрави

„Не бяхме толкова изненадани да открием гени, които се променят с възрастта при столетниците, тъй като те са застаряваща популация. Това, което беше изненадващо, бяха различните модели на стареене, които идентифицирахме, включително гени, които са специфични за стареенето, при които нивата на експресия се променят с възрастта, но не и при екстремно дълголетие в различни клетъчни популации“, каза д-р Карагианис.

- Нашите открития могат да осигурят основа за проучване на потенциалните фактори на екстремната старост, които биха могли да доведат до откриването на терапии за здравословно стареене. Бихме искали да проучим надлъжните промени в имунните клетки на столетници и хора в по-млада възраст, за да помогнем за по-доброто определяне на защитните фактори на екстремното дълголетие, които осигуряват благоприятните здравни резултати, наблюдавани при тези хора“, продължи тя.

Нови терапии за заболявания, свързани със стареенето

Д-р Кайзер казва, че намира проучването за интересно, тъй като разглежда хора, които са остарели изключително добре и не се поддават на възрастта. 

„Потенциалните уроци тук са в това какво ни прави по-устойчиви“, обяснява той. - Разглеждайки тези хора, които са имали изключително дълголетие, живеещи до 100 и дори повече години, и да разберем каква е природата и характеристиката на тяхната имунна система, за да можем да разберем по-добре какво може да се случва, а след това да открием как това може да се превърне в потенциални терапии за други хора.“ 

Катлийн Камерън, старши директор на Центъра за здравословно стареене към Националния съвет по въпросите на стареенето, казва за проучването, че разбирането на имунните промени, които настъпват с остаряването, е от съществено значение, за да се помогне на хората да живеят по-дълго. А много хора искат да живеят по-дълго, ако може да бъдат и здрави. 

„Ако успеем да определим какво създава тази имунна устойчивост при хората, които живеят над 100 години, това може да доведе до лечение, което да помогне на хората да живеят по-дълго. Или ако има определени здравословни поведения, които водят до тази устойчивост, това също би ни помогнало“, продължава Камерън. 

Борис АЛЕКСАНДРОВ

Коментари