Мисълта може да изпъди всяка болест

Как Петър Дънов използвал човешкия ум като лечебна сила

Мисълта може да изпъди всяка болест
Всяка дума носи своята вибрация, а вибрациите са способни да променят живота ни. 

Различно е, когато казваме, че ни е „страшно” хубаво или „адски” приятно, или просто, че ни е много приятно. Думи с негативен смисъл няма как да носят положителен заряд. Също така е важно да осъзнаем, че „не е зле” не означава „добре е”, както и „не искам да съм болен” не е равно на „искам да съм здрав”.

Ако за миг си представим, че Вселената е нещо като глух сервитьор, който чува само основните думи в изречението – съществителните и глаголите, но пропуска частицата „не”, защото не носи действие в себе си. Тогава ще можем да усетим разликата.

Според Петър Дънов болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Тя е в състояние да видоизмени вибрациите на човешкото тяло. Когато човек заболее, тези вибрации се понижават, с мисълта той може да ги обърне от нисши във висши. Ако знаеше законите, които управляват мисълта му, човек би се справил с всички свои недъзи. 

Няма недъг, който мисълта да не е в състояние да изправи. Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Ако знае как чрез концентрация на мисълта си човек 

може да разтопи всички скърби и болести

Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта, толкова по-лесно може да се излекува от известна болест. Достатъчно е да се изрече и една дума. А има думи, които действат магически върху човека. Но той трябва да знае и кога да ги използва.

Можете да изпращате вашите положителни мисли и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение, и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. Когато волята взима участие, вие можете сами да се лекувате. 

При участие на волята вие можете да стоите с часове вън на студа с тънки дрехи, без да се простудите. Мислено човек може да си изработи топла, магнетична дреха, с която и в най-големия студ няма да трепери. Без такава дреха, без участието на волята, колкото добре да е облечен, човек пак може да усеща студ и да се простудява.

Когато се разболеете, не бързайте да викате лекар. Приложете един, втори, трети метод, 

концентрирайте мисълта си към болката

и няколко пъти си кажете: „Ще оздравея!”. Ако се наложи ще го повторите и десет пъти. Колкото пъти и да изговорите тези думи, не се обезсърчавайте. Имайте постоянство и ще получите добри резултати.

Учете се да произнасяте думата „Любов”, защото тя има магически свойства. На тази дума се подчинява всичко. Тя има мощно значение и сила пред Бога.

Коментари

Вещ 17.02.2016 13:01

Праве, че мисълта лекува.Същата теория развива и Норбеков. Ползвал съм неговите методи, действат!