Нови скандали около лекарствата, плащани от НЗОК

Тези дни от Здравната каса лансираха намерението си догодина да наложат забрана за включването на нови лекарства в списъка, по който е разрешено плащането от институцията на медикаменти за домашно лечение.

Нови скандали около лекарствата, плащани от НЗОК
Това касае хората с хронични заболявания, като диабет, хипертония, множествена склероза, сърдечни болести и много други, които всеки месец получават частично или напълно платени от НЗОК лекарства.

„Идеята на НЗОК през 2015 г. да наложи мораториум за включването на нови лекарства в позитивния списък е крайна мярка, която би ограничила с малко разходите на Здравната каса, коментира пред журналисти министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков. - Редките заболявания, лекарствата сираци, това е страшно скъпа терапия, която нерядко е и много ефективна. Може би не би било лоша идея цялата тази скъпоструваща част от лечението на нашите пациенти да премине под отговорността на държавата, т.е. на Министерството на здравеопазването, в някаква негова структура. Терапията за тези тежки заболявания може да бъде оценявана случай по случай и да бъде помагано на тези пациенти, а не да се говори за ограничения и лишаване от иновативни терапевтични техники”, допълни той.

Ресурсът, с който НЗОК разполага в момента, непрекъснатото се орязва с възлагането на допълнителни плащания за нови болници, нови дейности и нови лекарства, което може да доведе до там, че бюджетът на институцията няма да издържи.

„Налагането на мораториум за включването на нови лекарства в позитивния списък през 2015 г. е предложение на дирекция на НЗОК, обясни председателят на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на финансите Кирил Ананиев. – Предложението е било разглеждано на последното заседание на Надзора, но не е гласувано”, допълни Ананиев.

Предложението за налагане на мораториум предизвика гнева на някои от пациентските организации. Председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев каза, че невключването на нови лекарства за срок от 1 година би застрашило живота на много хора. „В мотивите на документа за това искане пише следното: Приложението на новите по-скъпо струващи медикаменти води до по-добро качество на живот и увеличена преживяемост в сравнение с конвенционалната по-евтина и по-ниско ефективна химиотерапия. Това увеличава броя на живите пациенти с онкологични заболявания, на които е необходимо да се осигури специфично противотуморно лечение. Получава се натрупване и непрекъснато увеличаване на нуждата от скъпите лекарства”. Значи, дайте да направим мораториум, за да не оживяват пациентите”, коментира той.

От Пациентски организации „Заедно с теб“ също са категорично против рестрикциите, които предлага НЗОК в Доклада за забрана на отпускането на нови лекарства за онкологично болни пациенти, както и за хора с други тежки хронични заболявания.

„Считаме, че е цинизъм признаването в същия доклад, че „приложението на новите по-скъпо струващи медикаменти води до по-добро качество на живот и увеличена преживяемост в сравнение с конвенционалната по-евтина и по-ниско ефективна химиотерапия” и въпреки това се предлага ограничаване на достъпа до скъпоструващи и животоспасяващи медикаменти за онкологично болни пациенти. В позитивния списък годишно влизат около 10-20 нови медикамента, като някои от тях са животоспасяващи и без алтернатива за онкоболните, тъй като те често са резистентни към всички останали терапии”, допълни Пенка Георгиева, председател на организациите.


Маргарита Благоева

Коментари