Как е решен въпросът със здравните осигуровки на абитуриентите?

https://zdrave.to/saveti-ot-spetsialisti/kak-e-resen-vprost-ss-zdravnite-osigurovki-na-abiturientite Zdrave.to
Как е решен въпросът със здравните осигуровки на абитуриентите?

Синът ми е абитуриент и завърши тази година училище, но все още не е приет студент и не работи. Откога трябва да му внасяме здравни осигуровки?

Йорданка Крумова, гр. Бургас

Всички ученици, които са завършили средното си образование през тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение.

За периода от завършването на средното до започването на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 37,32 лв. месечно. Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване.

Може ли и как да се прехвърлят здравните осигуровки от Англия в България?

В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски в Националната агенция по приходите (НАП). 

На интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец 7. Формулярът се подава в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код /ПИК/ или КЕП. При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от НЗОК.

Горещи

Коментирай